Ważne informacje

Msze św. w niedzielę:
9:00, 11:00, 17:00
Msze św. w dni powszednie: 17:00
Kancelaria czynna poniedziałek - piątek
po Mszy św. o godz. 17.00

Polecamy

Hstoria Parafii
Biuletyn coniedzielny
Galeria
Na terenie Parafii
Dekanat
Polecamy w sieci


 PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ (kolędy)  
w Kobyłce-Turowie w 2016 roku

 

Poniedziałek 28.12.2015 ul. Turowska (dwóch księży)                         
Wtorek 29.12.2015 ul. Ossowska (dwóch księży)
Środa 30.12.2015 ul. Borysów (dwóch księży)              
Czwartek 31.12.2015 ul. Nadarzyn  nr 1–53 (cała strona nieparzysta od godz. 12.00; dwóch księży)
Poniedziałek 04.01.2016 ul. Nadarzyn  nr 2-34 (tylko strona parzysta)
Wtorek 05.01.2016 ul. Majdańska
Czwartek 07.01. 2016  ul. Sikorskiego od nr 8-45                                                                         
Piątek 08.01.2016 ul. Sikorskiego od nr. 46 do końca                                                                     
Sobota 09.01.2016 ul. Poniatowskiego nr 1-27 (tylko strona nieparzysta)
Poniedziałek 11.01.2016 ul. Poniatowskiego nr 2-30 (tylko strona parzysta)                                              Wtorek 12.01.2016 ul. Poniatowskiego nr 32-54 (tylko strona parzysta) i ul. Kosynierów
Środa 13.01.2016 ul. Poniatowskiego nr 56–72E (tylko strona parzysta) i ul. Kleeberga
Czwartek 14.01.2016 ul. Poniatowskiego nr 74–118 (tylko strona parzysta)
Piątek 15.01.2016 ul. Poniatowskiego od nr. 79 do końca i przy stacji benzynowej CPN
Sobota 16.01.2016 ul. Poniatowskiego nr 29–71 (tylko strona nieparzysta)  
Poniedziałek 18.01.2016 ul. Wileńska i ul. Grodzka
Wtorek 19.01.2016 ul. Kresowa i ks. Zycha                                                                                
Środa 20.01.2016 ul. Orląt Lwowskich, ul. Kawalerii, ul. Husarii                                                          Czwartek 21.01.2016 ul.Batalionów Chłopskich i ul. Rozwadowskiego                                                         Piątek 22.01.2016 ul. Lotników                                                                                           
Sobota 23.01.2016 ul. Rataja od Poniatowskiego w stronę Zielonki, ul. Mikołajczyka, Jana Nowaka–Jeziorańskiego, Hubala
Poniedziałek 25.01.2016 ul. Rataja od ul. Poniatowskiego w stronę kościoła do osiedla                                 
Wtorek 26.01.2016 ul. Rataja od osiedla w stronę kościoła                                                                
Środa 27.01.2016 ul. Ułanów                                                                                              
Czwartek 28.01.2016 gen. Maczka                                                                                          
Piątek 29.01.2016 ul. Witosa                                                                                             
Sobota 30.01.2016 ul. Dąbrowskiego (strona nieparzysta)
Poniedziałek 01.02.2016 ul. Dąbrowskiego (strona parzysta)                                                                Środa 03.02.2016 ul. Hallera od nr. 2  do  44  UWAGA ! strona  parzysta                                                 Czwartek 04.02.2016 ul. Hallera od nr. 46 do 86 (strona parzysta)                                                         Piątek 05.02.2016 ul. Hallera od nr. 5 do 51 (strona nieparzysta)
Sobota 06.02.2016 ul. Hallera od nr. 55 do 87 (strona nieparzysta)
 

Kolęda rozpoczyna się codziennie o godz. 15.00, a w sobotę o godz. 9.30.


RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI

 Poszukujemy rodziców, którzy chcieliby modlić się za swoje dzieci modlitwą różańcową.

Zapraszamy do uczestnictwa - tworzymy kolejną różę różańcową na terenie naszej parafii.

Może ktoś zechce dołączyć? 

 Bliższe informacje pod adresem: admin@parafiamatkiteresy.pl

Każdy uczestnik otrzymuje określoną tajemnicę różańca i codziennie odmawia 10 Zdrowaś Maryjo...

Po miesiącu następuje zmiana tajemnicy.

Kontaktujemy się e-mailowo. Nie jest wymagana obecność osobista na spotkaniach.

W taką formę modlitwy mogą włączyć się osoby z różnych miejsc na świecie lub osoby, które z różnych względów nie mają czasu na spotkania. 
Raz w miesiącu przesyłana jest informacja do uczestników o zmianie tajemnicy.

Ile czasu potrzeba na 10-tkę różańca - ok. 5 minut dziennie, codziennie.
Uczestnicząc w takiej formie modlitwy różańcowej mamy pewność, że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za nasze dzieci; nawet wtedy gdy sam zapomnę. 
Jeśli nikt nie zapomni, to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!

1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom - i to codziennie - wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) - pełniej wypełniamy 4 przykazanie.

2. Pewność że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę - jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!.

3. Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie. ( jak najbardziej zalecane i bardzo owocne!)