Ważne informacje

Msze św. w niedzielę:
9:00, 11:00, 17:00
Msze św. w dni powszednie: 17:00
Kancelaria czynna poniedziałek - piątek
po Mszy św. o godz. 17.00

Polecamy

Hstoria Parafii
Biuletyn coniedzielny
Galeria
Na terenie Parafii
Dekanat
Polecamy w sieci
10 lat istnienia parafii bł. Matki Teresy z Kalkuty        

 
Parafia pod wezwaniem bł. Matki Teresy z Kalkuty w Kobyłce (os. Turów) została erygowana dnia 1 październiika 2004 r. Dekretem ks. Biskupa Kazimierza Romaniuka, ówczesnego Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej.   

 

 

SIĘGAJMY PO ODPUSTY!

 Grzech pozbawia nas komunii z Bogiem, odbiera nam dostęp do życia wiecznego. Pociąga też za sobą zupełnie doczesne konsekwencje, w tym wewnętrzne uwikłanie, które domaga się oczyszczenia – także po śmierci. W tym zakresie pomocą są nam odpusty.