Ważne informacje

Msze św. w niedzielę:
9:00, 11:00, 17:00
Msze św. w dni powszednie: 17:00
Kancelaria czynna poniedziałek - piątek
po Mszy św. o godz. 17.00

Polecamy

Hstoria Parafii
Biuletyn coniedzielny
Galeria
Na terenie Parafii
Dekanat
Polecamy w sieci
 

Pan Jezus oczekuje od Polski całkowitego posłuszeństwa

„Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje.” 

(Św. Faustyna Kowalska, "Dzienniczek", nr 1732)

Jakże wspaniała i wzniosła jest zapowiedź Pana Jezusa wobec Jego planów co do przyszłości naszej ojczyzny! Jednak po bliższym zapoznaniu się z treścią obietnicy Naszego Zbawiciela dostrzeżemy, że nie jest ona jest ona bezwarunkowa – więcej, jest niezwykle zobowiązująca. Pan Jezus oczekuje bowiem od Polski i Polaków całkowitego posłuszeństwa wobec Jego woli. 


Różaniec Rodziców za Dzieci

 

Poszukujemy rodziców, którzy chcieliby modlić się za swoje dzieci modlitwą różańcową.

Zapraszamy do uczestnictwa - tworzymy różę różańcową na terenie naszej parafii.

Może ktoś zechce dołączyć?

Bliższe informacje pod adresem: admin@parafiamatkiteresy.pl

 

 

Każdy uczestnik otrzymuje określoną tajemnicę różańca i codziennie odmawia 10 Zdrowaś Maryjo... Po miesiącu następuje zmiana tajemnicy.

Kontaktujemy się e-mailowo. Nie jest wymagana obecność osobista na spotkaniach.

W taką formę modlitwy mogą włączyć się osoby z różnych miejsc na świecie lub osoby, które z różnych względów nie mają czasu na spotkania.
Raz w miesiącu przesyłana jest informacja do uczestników o zmianie tajemnicy.

Ile czasu potrzeba na 10-tkę różańca - ok. 5 minut dziennie, codziennie.
Uczestnicząc w takiej formie modlitwy różańcowej mamy pewność, że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za nasze dzieci; nawet wtedy gdy sam zapomnę.
Jeśli nikt nie zapomni, to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!

 

Co uzyskujemy z powodu uczestnictwa w takiej róży?

1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom - i to codziennie - wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) - pełniej wypełniamy 4 przykazanie.

2. Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie (jak najbardziej zalecane i bardzo owocne!)