PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ W RODZINACH
w 100-lecie "Cudu nad Wisłą" 1920-2020 

W czwartek i piątek (3 i 4 września) odbędą się rekolekcje przed Peregrynacją Obrazu Matki Bożej. Msze św. z naukami o 9.00, 17.00 i 19.00. Adoracja Najśw. Sakramentu w czwartek i w piątek od 10.00 do 12.00. Zapraszamy do adoracji szczególnie Koła Żywego Różańca. Adoracja nocna rozpocznie się w sobotę o 20.00 i będzie trwać do 8.00 w niedzielę. Zapisy w czasie rekolekcji w zakrystii. Spowiedź w czasie rekolekcji będzie możliwa godzinę przed mszami.

 
 
prev next
 
  • Obraz Matki Bożej przebywa 24 godziny w każdej rodzinie, która pragnie ją przyjąć. Przejęcie Obrazu Matki Bożej od jednej rodziny do drugiej będzie odbywać się każdego dnia około godz. 19.00. Osoby delegowane przeze księdza proboszcza będą dwa tygodnie wcześniej zapisywały według numerów na kolejny dzień nawiedzenia. Rodzina, która będzie przyjmowała przychodzi do najbliższych sąsiadów i przenosi do swojego domu z zachowaniem zasad sanitarnych z nakrytymi ustami i nosem.
  • UWAGA! Nie dezynfekujemy ani nie czyścimy obrazu ani ram żadnymi środkami chemicznymi! Oszkloną skrzynię przechowywania Ikony przenosimy bardzo ostrożnie i uważnie.
  • Wraz z Obrazem przekazywane są: Księga pamiątkowa peregrynacji, modlitewniki, książeczka o Matce Bożej Zwycięskiej z Ossowa, które będą pomocą we właściwym przeżyciu czasu Nawiedzenia.
  • Swoje przeżycia, myśli, intencje w czasie przyjęcia nawiedzenia odnotowujemy w specjalnej Kronice Peregrynacji.
  • Czas Nawiedzenia niech będzie dniem skupienia i świętem w rodzinie, to jest dzień błogosławieństwa i łączności z kościołem parafialnym, gdzie codzienne przeżywamy Eucharystię, dzięki której żyje Kościół jako Wspólnota i każdy wyznawca Chrystusa. Będziemy łączyć się przez Mszę św. powierzając przez Maryję Jezusowi wszystkie nasze dzienne sprawy. Niech Eucharystyczny Jezus zwiąże duchowo nasze rodziny w silną i mocną wspólnotę parafialną.
  • Wraz z przybyciem Matki Bożej do rodziny staramy się o wyciszenie, niezagłuszanie Bożego działania przez niepotrzebne rozproszenia jak oglądanie telewizji, korzystanie z radia, internetu itp.
  • Zaleca się, aby wszyscy domownicy przed przyjęciem Matki Bożej do domu udali się w miarę możliwości na Mszę św. poranną o godz. 6.45 lub wieczorną o 17.00 i przystąpili do spowiedzi. W ten sposób, będąc w stanie łaski, po spowiedzi w sposób uroczysty i godny członkowie rodziny będą mogli przyjąć Obraz Matki Bożej do siebie, co przyniesie błogosławione owoce. Po Nawiedzeniu rodzina postara się być na Mszy św. dziękczynnej.
  • Przygotowujemy dla Obrazu Matki Bożej godne, honorowe miejsce w domu. Stół lub inne miejsce nakryte białym obrusem, dwie świece, może być gromnica, kwiaty, kropidło i woda święcona, którą matka lub ojciec pokropi wszystkich zebranych zgodnie z obrzędem.