Niedziela 17. 11.2019r.

900+ Franciszka, Bronisławę Tyszków, Halinę Lorek, Aleksandra, Jana, Mariannę Rutkowskich, Idziego,

Stefanię Piotrowskich

1100 Za parafian- Dziękczynno błagalna z prośbą o zdrowie , błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Janiny w 90 rocznicę urodzin

1700Wypominkowa

Poniedziałek – Sobota

1700Wypominkowa

Niedziela 24. 11.2019r.

900+ Sylwestra i Wojciecha Olszewskich

1100 Za parafian

1700 Wypominkowa

Niedziela 10. 11.2019r.

9001)O zdrowie błogosławieństwo Boże dla Jasia w 4 rocznicę urodzin

  • 2)O łaskę zdrowia , błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Leszka Siudzińskiego

1100 Za parafian                                                      ( intencja państwa Stępień ) ?

CHRZEST :1)Leon Kurek i 2)Gabryjela Łaniewska

1700  Wypominkowa

Poniedziałek 11. 11.2017r.101 rocznica Odzyskania Niepodległości

900 +Ryszarda Lubowieckiego w 1 rocznicę śmierci

PoMszy św. CHRZEST :Filipa Tadeusza Kostrzewa

1700Wypominkowa

wtorek– Sobota                                         

1700Wypominkowa

Niedziela 17. 11.2019r.

900                                 intencja państwa Rutkowskich

1100 Za parafian- Dziękczynno błagalna z prośbą o zdrowie błogosławieństwo Boże i opiekę

Matki Najświętszej dla Janiny w 90 rocznicę urodzin

1700Wypominkowa

Niedziela 03. 01.2019r.

900+ Jana, Feliksę, Władysława, Ryszarda Rutkowskich

1100 Dziękczynno - błagalna w 18 rocznicę urodzin Julii Białej z prośbą o zdrowie, Błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego w dojrzałym życiu

1700 WYPOMINKOWA listopadowa

Poniedziałek – Sobota

1700Wypominkowa

Niedziela 10. 11.2019r.

9001)O zdrowie błogosławieństwo Boże dla Jasia w 4 rocznicę urodzin

2) O łaskę zdrowia , błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Leszka Siudzińskiego

1100Za parafian                                          ( intencja państwa Stępień )

CHRZEST : 1) Leon Kurek

                     2)Gabryjela Łaniewska

1700Wypominkowa

Niedziela 27. 10.2019r.

900+Tadeusza, Eugeniusza, Teodorę , Lucjana Suskich i ich rodziców Janinę, Mariana Winogrodzkich

1100Za parafian

Chrzes 1. Michał Jan Dekutowski

1700 + Tadeusza , Janinę , Jana , BożenęChacińskich , Władysława , Stefanię , Stanisława Ołdak

Poniedziałek28. 10.2019r.

1700 Wypominkowa

Wtorek29. 10.2019r.

1700 +Ewę , Stanisława Zaprzałek i ich rodziców

Środa30.10. 2019

1700 + Katarzynę Przyszewską intencja od pracowników firmy HTL

Czwartek 31.10. 2019r

1700 +Bogumiłę, Aleksandra Rosłon

Piątek 01.11.2019r Uroczystość Wszystkich Świętych

900+Wiktora Szczęsnego

1700 WYPOMINKOWA listopadowa

Sobota02.11.2019 rDzień Zaduszny

900+ Stanisława, Mariannę, Andrzeja, Jana , Adama Napiórkowskich ,Bogdana Godlewskiego,

Walentego, Katarzynę Kosińskich, ZofięLewandowską

1700WYPOMINKOWA listopadowa

Niedziela 03. 01.2019r.

900+ Jana, Feliksę, Władysława, RyszardaRutkowskich

1100 Dziękczynno - błagalna w 18 rocznicę urodzin Julii Białej z prośbą o zdrowie,

Błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego w dojrzałym życiu

1700 WYPOMINKOWA listopadowa


Niedziela 20. 10.2019r.

900+ Feliksę , Władysława, Jana, Ryszarda Rutkowskich, CR. Siekierskich,Rutkowskich, Wrzosek Godlewskich

1100 Dziękczynno błagalna w 10 rocznicę urodzin Szymona Makowieckiego        z prośbą o zdrowie ,błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej       dla niego na dalsze lata życia

1700 + Zdzisława Krawczyka w 2 rocznice śmierci, CR. Krawczyków i Dzierżanowskich

Poniedziałek21. 10.2019r.

1700 Wypominkowa

Wtorek22. 10.2019r.

1700                              intencja państwa Staszak

Środa23.10. 2019

1700 + Jana, Adama Polińskich,Stanisława Łęgowskiego , Krzysztofa Piwko,CR. Polińskich,Łęgowskich i Paszkowskich

Czwartek24.10. 2019r

1700 +Czesława, Irenę, Zofię i Franciszka Gumiennych

Piątek 25.10.2019r

1700                            intencja państwa Kupiec

Sobota26.10.2019 r

1700                                       intencja państwa Rosłon

Niedziela 27. 10.2019r.

900+Tadeusza, Eugeniusza, Teodorę , Lucjana Suskich i ich rodziców Janinę, Mariana Winogrodzkich

1100       Za parafian

Chrzest:                 1. OliwiaJulia Bigos

                              2. Michał Jan Dekutowski

1700 + Tadeusza , Janinę , Jana , BożenęChacińskich , Władysława , Stefanię , Stanisława Ołdak


Niedziela 13. 10.2019r.

900+ Józefa , Zofię, Ewę, BolesławaSzulim

1100 Dziękczynno błagalna w 25 rocznicę ślubu Doroty i Andrzeja Sierota z prośbą o zdrowie ,błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla nich na dalsze lata życia

1700                                         intencja państwa Osuch

Poniedziałek 14. 10.2019r.

1700 Wypominkowa

Wtorekb15. 10.2019r.

1700                                     intencja państwa Zaprzałek

Środa16.10. 2019

1700                                            intencja państwa Stępień

Czwartek 17.10. 2019r

1700         +Edwarda Głuchowskiego

Piątek 18.10.2019r

1700                                  intencja państwa Rutkowskich

Sobota 19.10.2019 r

1700 + Stefanię, Aleksandra Kosińskich,Kazimierza Baran

Niedziela 20. 10.2019r.

900+ Feliksę , Władysława, Jana, Ryszarda Rutkowskich,CR. Siekierskich,Rutkowskich, Wrzosek

Godlewskich

1100 Dziękczynno błagalna w 10 rocznicę urodzin Szymona Makowieckiego z prośbą o zdrowie , błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla niego na dalsze lata życia

1700                                          intencja państwa Krawczyk


Niedziela 06. 10.2019r.

900 +Helenę , Jana, Adama, Andrzeja, Władysława Czeredys , CR. Nowaków i Czeredysów

1100O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków Kół Żywego Różańca i łaskę nieba dla zmarłych członków Kół ŻywegoRóżańca

1700 + Krzysztofa Tyszka i zmarłych z jego rodziny

Poniedziałek 07. 10.2019r.

1700 Wypominkowa

Wtorek 08. 10.2019r.

1700 + Józefę, Stanisława i Wiesława Suchenek

Środa09.10. 2019

1700 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci i łaskę nieba dla zmarłych członków tego stowarzyszenia

Czwartek 10.10. 2019r

1700 intencja państwa Gładysiak

Piątek 11.10.2019r

1700 intencja państwa Wiechetek

Sobota12.10.2019 r

1600 ślub; Moniki Brzezińskiej i Karola Dabrowskiego

1700 + Edwarda i Helenę Lewickich

Niedziela 13. 10.2019r.

900+ Józefa , Zofię, Ewę, Bolesława Szulim

1100 Dziękczynno błagalna w 25 rocznicę ślubu Doroty i Andrzeja Sierota z prośbą o zdrowie ,błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla nich na dalsze lata życia

1700                          intencja państwa Osuch

Niedziela 29. 09.2019r.

900 Mariana Olszewskiego , CR. Olszewskich i Pazio

1100Dziękczynno błagalna w 1 rocznicę urodzin Stanisława z prośbą o zdrowie błogosławieństwo Boże dla niego

1700 + Teodozję Laskowską

Poniedziałek 30. 09.2019r.

1700 Wypominkowa

Wtorek 01. 10.2019r.

1700                                  intencja państwa Erber

Środa02.10. 2019

1700 +Danutę Danowską w drugi tydzień po śmierci

Czwartek 03.10. 2019r

1700 intencja państwa Skibskich

Piątek 04.10.2019r

1700O rozwój Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej parafii , zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków tego stowarzyszenie i łaskę nieba dla zmarłych członków tego stowarzyszenia

Sobota 05.10.2019 r

1700                              intencja państwa Stańczuk

Niedziela 06. 10.2019r.

900intencja państwa Czeredys

1100O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków Kół Żywego Różańca i łaskę nieba dla zmarłych członków Kół Żywego Różańca

1700                       intencja państwa Tyszka

Niedziela 22. 09.2019r.

900 +StanisłąwaBorowskiego w 6 rocznicę śmierci, Mirosławę Borowską,

dziadków Suchenków i Borowskich

1100Dziękczynno błagalna w 40 rocznicę ślubu Marii i Adama Skuzaz prośbą o zdrowie ,błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla nich na dalsze lata życia

1700 + Kazimierę, Antoniego Kacprzak

Poniedziałek23. 09.2019r.

1700 Wypominkowa

Wtorek24. 09.2019r.

1700 + Jana, Adama Polińskich,Stanisława Łęgowskiego,Krzysztofa Piwko,CR. Polińskich,Łęgowskich i Paszkowskich


Środa25.09. 2018

1700 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Marchewków intencja od pielgrzymów

Czwartek26.09. 2019r

1700                                                  intencja państwa Stępień

Piątek 27.09.2019r

1700 + Katarzynę Przyszewską intencja od pracowników firmy HTL

Sobota 28.09.2019 r

1700                                                   intencja państwa Kacprzak

Niedziela 29. 09.2019r.

900                                                        intencja pani Olszewskiej

1100Dziękczynno błagalna w 1 rocznicę urodzin Stanisława z prośbą o zdrowie

ibłogosławieństwo Boże dla niego

1700 intencja państwa StępieńNiedziela 08. 09.2019r.

900+ Julię , Włodzimierza Pap, Zofię, Stanisława Prędota, Franciszkę, Jakuba Michalskich,Włodzimierza Pap, i wszystkich zmarłych z ich rodzin

1100 Dziękczynno błagalna w 1 rocznicę ślubu Dominiki i Jacka Kapuścik z       prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla nich

Chrzest   :Natalii Orluk

1700 +Krzysztofa w 17 r. śmierci , Aleksandra, Bronisławę Paciorek     

         CR.Paciorków i Prendotów

Poniedziałek 09. 09.2019r.

1700 Wypominkowa

Wtorek 10. 09.2019r.

1700 intencja państwa Kostrzewa

Środa1 1.09. 2018

1700 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci i łaskę nieba dla zmarłych członków tego stowarzyszenia

Czwartek12.09. 2019r

1700 O błogosławieństwo Boże dla Bartosza w 19 rocznicę urodzin i opiekę           Matki Bożej dla niego

Piątek 13.09.2019r

1700+ Zdzisława Postek jego rodziców Lucjana i Feliksę oraz dziadków Ewę i Aleksandra,Jana i Walerię Stysiów

Sobota 14.09.2019 r

1700                                                                       intencja państwa Godlewskich

Niedziela 15. 09.2019r.

900                                                   intencja państwa Gastoł

1100 Dziękczynno błagalna z prośbą o zdrowie , błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Heleny Rutkowskiej w 80 rocznicę urodzin

Chrzest :Adama Gryciak

1700                                                                 intencja państwa OlszewskichNiedziela 25. 08.2019r.

900+ Ryszarda Godlewskiego oraz rodziców Rozalię i Aleksandra

1100 Dziękczynno błagalna w 60 rocznicę urodzin Małgorzaty z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla niej i jej rodziny

Chrzest :Dawid Sierota

Hanna Bigder

1700 + CR. Kasyjańskich, Mojsów i Wiechetków

Poniedziałek 26. 08.2019r. Matki Bożej Częstochowskiej

900     intencja własna

1700   Wypominkowa

Wtorek 27 .08. 2019

1700+ Czesławę i Mariana Szlak

Środa28.08. 2019

1700+Bożenę Smoderek w miesiąc po śmierci

Czwartek29.08.2019

1700                                   Intencja państwa Młynarczyk

Piątek 30.08.2019r

1700+Bogdana Godlewskiego intencja od rodziny Napiórkowskich

Sobota 31.08.2019 r

1700                                  intencja państwa Kostrzewa

Niedziela 01. 09.2019r.

900                                            intencja państwa Gładysiak

1100 Dziękczynno błagalna w 85 rocznicę urodzin Stanisławy Szulim z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla niej i jej rodziny

Chrzest :Tymon Trzaska

1700                                        intencja państwa Ołowskich


  

Niedziela 01. 09.2019r.

900 Dziękczynno błagalna w 12 rocznicę urodzin Małgosi i 15 rocznicę urodzin Kasi z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla nich

1100 Dziękczynno błagalna w 85 rocznicę urodzin Stanisławy Szulim z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla niej i jej rodziny

Chrzest :Tymon Trzaska

1700 + Henryka , Zygmunta Ołowskich i Kazimierę Fuśnik

Poniedziałek 02. 09.2019r.

1700 Wypominkowa

Wtorek 03. 09.2018r.

900+Stanisława Prendotę intencja od rodziny Siekierskich

1700 +Dziękczynno błagalna w 15 rocznicę urodzin Marty Siudzińskiej z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla niej

1830 intencja państwa Stańczuk

Środa04.09. 2018

900+Józefa , Elżbietę, Antoniego, Władysława Gumiennych

1700 +Katarzynę Przyszewską intencja od rodziny Powierżów

1830 Dziękczynno błagalna w 3 rocznicę ślubu Magdaleny i Piotra Stankiewicz z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla nich

Czwartek05.09. 2018r UROCZYSTOŚĆ ŚW. MATKI TERESY Z KALKUTY

900+ Jerzego Godlewskiego w 6 rocznicę śmierci

18001) O Dary Ducha Świętego dla młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania

2. )+Izabelę , Stanisława Rytel

3, Za wszystkich którzy przyczynili się do dzisiejszej uroczystości – kwiaty , dekoracje

Piątek 06.09.2019r

1700O rozwój Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej parafii , zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków tego stowarzyszenie i łaskę nieba dla zmarłych członków tego stowarzyszenia

Sobota 07.09.2019 r

1600Slub Eweliny Przyszewskiej i BartłomiejaGodlewskiego

1700+ Kazimierę I Franciszka Orych

Niedziela 08. 09.2019r.

900                                 intencja pani Pap

1100Dziękczynno błagalna w 1 rocznicę ślubu Dominiki i Jacka Kapuścik z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla nich 

Chrzest :NataliiOrluk

1700 +Krzysztofa w 17 r. śmierci , Aleksandra, Bronisławę Paciorek CR. Paciorków i Prendotów

Niedziela 11. 08.2019r.

900 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ewy i Lecha oraz ich dzieci i wnuków

1100 Dziękczynno błagalna w 1 rocznicę ślubu Angeliki i Kamila Koźlickich z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla nich

Chrzest :Ignacego Bartłomieja Ociepka

1700 + Bogusława Żochowskiego w 4 rocznicę śmierci oraz jego rodziców Jadwigę i Stanisława

Poniedziałek 12. 08.2019r.

1700 Wypominkowa

Wtorek13 .08. 2019

1700 +Władysławę, Władysława Godlewskich i zmarłych z ich rodzin

Środa14.08. 2019

1700 +Irenę Paw w miesiąc po pogrzebie

Czwartek15.08.2019Uroczystość Wniebowzięcia NMP

900 intencja państwa Szulim

1100 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków Kół Żywego Różańca i łaskę nieba

dla zmarłych członków Kół ŻywegoRóżańca

1700+Władysławę , Władysława Godlewskich i zmarłych z ich rodzin

Piątek 16.08.2019r

1700+ Jana, Adama Polińskich,Stanisława Łęgowskiego,Krzysztofa Piwko, CR. Polińskich, Łęgowskich i Paszkowskich

Sobota 17.08.2019 r

1700+Mariannę, Stanisława, Andrzeja, Adama, Jana Napiórkowskich, Walentego, Katarzynę

Kosińskich, Zofię Lewandowską, Bogdana Godlewskiego

Niedziela 18. 08.2019r.

900 intencja pani Suskiej

1100 Dziękczynno błagalna w 1 rocznicę ślubu Dominiki i Jacka Kapuścik z prośbą o zdrowiei błogosławieństwo Boże dla nich

1700 Dziękczynno błagalna w 1 rocznicę ślubu Anety i Bartłomieja Gac z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla nich


Niedziela 04. 08. 2019r.

900+Franciszkę, Józefę , Marcina, Aleksandra Rosów, Bogdana Godlewskiego

1100 Dziękczynno błagalna w 40 rocznicę ślubu Anny i Lecha Godlewskich z prośbą

o zdrowie błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej dla nich

1700 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Magdaleny i Sylwestra w 5 rocznicę ślubu

Poniedziałek 05. 08.2019r.

1700  Wypominkowa

Wtorek 06 .08. 2019Święto Przemienienia Pańskiego

900 Dziękczynno błagalna w 80 rocznicę urodzin pani Krystyny Siekierskiej z prośbą o zdrowie

Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata życia

1700 +Zygmunta i zmarłych z CR. Sienickich

Środa07.08. 2019

1700 +Katarzynę Przyszewską intencja od koleżanek i kolegów Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Nowych Ręczajach

Czwartek 08.08.2019

1700+Halinę Kostrzewa w 9 rocznicę śmierci

Piątek 09.08.2019r

1700intencja pani Sikorskiej

Sobota10.08.2019 r

1600Ślub Alicji Stańczuk i Wiktora Janik

1700intencja państwa Pękackich

Niedziela 11. 08.2019r.

900 intencja państwa Oleszczuk

1100 Dziękczynno błagalna w 1 rocznicę ślubu Angeliki i Kamila Koźlickich z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla nich

Chrzest :Ignacego Bartłomieja Ociepka

1700 + Bogusława Żochowskiego w 4 rocznicę śmierci oraz jego rodziców Jadwigę i Stanisława


Niedziela 28. 07.2019r.

900+ Katarzynę Grudkowską w 33 rocznicę śmierci,Mariannę, Aleksandra, Tadeusza Siekierskich, CR. Rutkowskich, Kazimierza i Krzysztofa Godlewskich

1100  Za Parafian

1700 +Katarzynę Przyszewską intencja od pracowników firmy HTL

Poniedziałek 29. 07.2019r.

1700  Wypominkowa

Wtorek 30 .07. 2019

1700+Hipolita Struga w 20 rocznicę śmierci

Środa31.07. 2019

1700+Kazimierę Czeredys intencja od parafian

Czwartek 01.08.2019

1700                           intencja państwa Murawskich

Piątek 02. 08. 2019 r

1700O rozwój Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej parafii , zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków tego stowarzyszenie i łaskę nieba dla zmarłych członków tego stowarzyszenia

Sobota 03.08.2019 r

1700intencja państwa Chacińskich

Niedziela 04. 08.2019r.

900+Franciszkę, Józefę , Marcina, Aleksandra Rosów, Bogdana Godlewskiego

1100 Dziękczynno błagalna w 40 rocznicę ślubu Anny i Lecha Godlewskich z prośbą o zdrowie błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej dla nich

1700                                         intencja państwa Oraczewskich


Niedziela 21. 07.2019r.

900 +Jana , Mariannę , Aleksandra Rutkowskich , dziadków Kacprzaków i Rutkowskich

1100 Za Parafian O powrót do zdrowia dla Kingi , błogosławieństwo Boże                                 dla   niej i opiekę Matki Najświętszej dla całej jej rodziny

1700 +Piotra Waszczuk,Łukasza Drewnowskiego , dziadków Teresę, Eugeniusza Brzezińskich, Henryka Waszczuka

Poniedziałek 22. 07.2019r.

1700 Wypominkowa

Wtorek 23 .07. 2019

1700+Katarzynę Przyszewską intencja od rodziny Powierżów

Środa 24.07. 2019

1700+Iwonę Kapuścik intencja od Kółek Różańcowych

Czwartek 25.07.2019                            ( odpust w Jadowie godz 18 )

1700+Krzysztofa Skuza i zmarłych z jego rodziny

Piątek 26.07.2019r

1700    +Mariana,Sławomira, Jana , StefanięSobczak

Sobota27.07.2019 r

1700O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Włodzimierza w dniu urodzin

Niedziela 28. 07.2019r.

900 +KatarzynęGrudkowską w 33 rocznicę śmierci,Mariannę, Aleksandra, Tadeusza

Siekierskich, CR. Rutkowskich

1100Za Parafian

1700 +Katarzynę Przyszewską intencja od pracowników firmy HTL


Niedziela 14. 07.2019r.

9001)+ Jana, Adama Polińskich,Stanisława Łęgowskiego,Krzysztofa Piwko, CR. Polińskich, Łęgowskich i Paszkowskich

1100Dziękczynno – błagalna w rocznicę ślubu Moniki i Roberta Kietlińskich z prośbą o zdrowie błogosławieństwo Boże dla nich iich rodziny

Chrzest : Anny Drewkowskiej :Alicji Brzozowskiej:Adama Mech Wysockiego

1700 +Czesławę Celmerowską w 15 rocznicę śmierci

Poniedziałek15. 07.2019r.

1700 Wypominkowa

Wtorek16 .07. 2019

1700+Halinę , Czesława Kostrzewa,CR. Olszewskich i Kostrzewów

Środa17.07. 2019

1700O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków stowarzyszenia Matki Bożej

Patronki Dobrej Śmierci i łaskę nieba dla zmarłych członków tego stowarzyszenia

Czwartek18.07.2019

1700Dziękczynno błagalna w 10 rocznicę ślubu Małgorzaty i Krzysztofa Osuch z prośbą

o zdrowie błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej dla nich i ich dzieci

Piątek 19.07.2019r

1700+Bogdana Godlewskiego intencja od pracowników firmy ARTDRUK

Sobota 20.07.2019 r

1700                                   intencja państwa Skwierczyńskich

1800 ślub Eweliny Piekut i Michała Maciejewskiego

Niedziela 21. 07.2019r.

900                                                      intencja państwa Szulim

1100 Za Parafian

1700 intencja państwa Brzezińskich


Niedziela 07. 07.2019r.

900 +Józefę , Stanisława, Wiesława Suchenek Suchenek

11001) Dziękczynno błagalna w 25 rocznicę ślubu Agnieszki i Krzysztofa Leśniewskich z prośbą o zdrowie błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej dla nich i ich dzieci

2) O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków Kół Żywego Różańca i łaskę nieba dla zmarłych członków Kół ŻywegoRóżańca

1700 +Marka Wojdalskiego

Poniedziałek 08. 07.2019r.

1700  Wypominkowa

Wtorek 09 .07. 2019

1700                                intencja państwa Godlewskich

Środa10.07. 2019

1700 +Bogdana Godlewskiego intencja od rodziny Smoderków

Czwartek 11.07.2019

1700                      intencja państwa Ołowskich

Piątek 12.07.2019r

1700                                intencja państwa Rosłon

Sobota13.07.2019 r

1700                                   intencja państwa Skibskich

Niedziela 14. 07.2019r.

9001)+ Jana, Adama Polińskich,Stanisława Łęgowskiego,Krzysztofa Piwko,CR. Polińskich, Łęgowskich i Paszkowskich

1100 Dziękczynno – błagalna wrocznicęślubu Moniki i Roberta Kietlińskich z prośbą o zdrowie błogosławieństwo Boże dla nich i ich rodziny

Chrzest : Anny Drewkowskiej

1700  +Czesławę Cemerowską w 15 rocznicę śmierci


Niedziela 16. 06.2019r.                                             

900      + Helenę , Stanisława , Bogdana Godlewskich Ryszarda Szczeblewskiego

1100   Dziękczynno – błagalna w 1 rocznicę  ślubu Patrycji i Grzegorza Radomskich z prośbą o zdrowie  błogosławieństwo Boże dla nich i ich rodziny

1700    + Jadwigę  Rudnicką, Janinę , Jana,  Feliksę, Władysława Michlewiczów

Poniedziałek    17. 06.2019r

1700   Wypominkowa

Wtorek  18 .06. 2019      

1700                                                                                                       intencja państwa Godlewskich       

Środa   19.06. 2019  

1700                                                                                                          intencja państwa Romańczuk                  

Czwartek  20.06.2019   Uroczystość Bożego Ciała

900      Celinę, Henryka i zmarłych z rodziny Dębskich

1100   Za parafian  szczególnie za rodziny przygotowujące ołtarze na Boże Ciało

1700  +  Katarzynę Przyszewską intencja od rodziny Powierżów

Piątek   21.08. 2019 r                                                      

1700                                                                                                          intencja państwa Staszak

Sobota  22.06.2019 r    

1700   +  Jana , Władysława , Feliksę, Ryszarda Rutkowskich

Niedziela 23. 06.2019r.                                             

900      1)   +  Jana , Władysława , Feliksę, Ryszarda Rutkowskich

          2 ) O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej dla Haliny Mróz w 80 rocznicę urodzin

1100   Dziękczynno - błagalna w 18 rocznicę urodzin Dominiki Ulejczyk z prośbą o zdrowie,

           Błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego w dojrzałym życiu, oraz potrzebne łaski

           Opiekę Matki Bożej dla jej rodziców Agnieszki i Jarosława w 25 rocznicę ich ślubu

1700     +  Jana, Mariannę, Michalików,  Stefana i Władysławę KrawczykówNiedziela 09. 06.2019r.

900 + Mariannę, Stanisława , Andrzeja, Adama, Jana Napiórkowskich , Walentego , Katarzynę Kosińskich , Zofię Lewandowską , Bogdana Godlewskiego

1100 Za dzieci przystępujące do rocznicy pierwszej komunii świętej o umocnienie więzi z Chrystusem Eucharystycznym

1700 Dziękczynno - błagalna w 18 rocznicę urodzin Adama Sałańskiego z prośbą o zdrowie, Błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego w dojrzałym życiu

Poniedziałek 10. 06.2019r Święto Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła

1700 Wypominkowa

Wtorek 11 .06. 2019  św. Barnaby Apostoła

1700                                                    intencja państwa Stępień

Środa 12.06. 2019

1700 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Alicji Biedrzyckiej

Czwartek 13.06.2019

1700                                                       intencja państwa Pietrak

Piątek 14.08. 2019 r

1700+Bogdana Godlewskiego    intencja od szwagierki Zofii

Sobota 15.06.2019 r1700

+ Helenę , Antoniego Wyszyńskich i ich rodziców oraz Mariusza, Krystynę Rydzewskich

Niedziela 16. 06.2019r.

900 + Helenę , Stanisława , Bogdana Godlewskich , Ryszarda Szczeblewskiego

1100Dziękczynno – błagalna w 1 rocznicę ślubu Patrycji i Grzegorza Radomskich z prośbą o zdrowie błogosławieństwo Boże dla nich i ich rodziny

1700                                                intencja państwa Choromańskich


Niedziela 02. 06.2019r.

900 +Stanisławę , Hieronima Olędzkich, EmilięWoińską, CR. Olędzkich i Woińskich

1100 Za dzieci przystępujące do pierwszej komunii świętej o radosne spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym

1700         intencja państwa Rutkowskich

Poniedziałek 03. 06.2019r.

1200  Pogrzeb Ryszarda Cieślaka 

1700 Wypominkowa

Wtorek 04 .06. 2019

1700+ Jana, Adama Polińskich,Stanisława Łęgowskiego,Krzysztofa Piwko,CR. Polińskich, Łęgowskich i Paszkowskich

Środa 05.06. 2019

1700 Za dzieci poczęte i ich rodziców by przyjęli ten dar życia z miłością

Czwartek 06.06.2019

1700                             intencja państwa Kossakowskich

Piątek 07.08. 2019 r

1700O rozwój Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej parafii , zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków tego stowarzyszenie i łaskę nieba dla zmarłych członków tego stowarzyszenia

Sobota 08.06.2019 r 1700 + Katarzynę Przyszewską intencja od firmy HTL

Niedziela 09. 06.2019r.

900                                   intencja państwa Godlewskich

1100  Za dzieci przystępujące do rocznicy pierwszej komunii świętej o umocnienie więzi z Chrystusem Eucharystycznym

1700                                               intencja państwa Sałańskich


Niedziela 28. 04.2019r.

900Dziękczynno - błagalna w 18 rocznicę urodzin Michała Kossowskigo z prośbą o zdrowie, Błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego w dojrzałym życiu

1100                             Za parafian                     intencja państwa Osuch

CHRZEST Wiktoria Welikan

1500   Koronka do Miłosierdzie Bożego

1700 + Marka Wojdalskiego

Poniedziałek 29. 04.2019r.

1700  Wypominkowa

Wtorek 30.04. 2019

1700+Bogdana Godlewskiego intencja od syna Darka z rodziną

Środa 01.05. 2019     wspomnienie św. Józefa Robotnika

900                                                   intencja państwa Szulim

1700 O błogosławieństwo Boże dla Aleksandry i Pawła na nowej drodze                 życia małżeńskiego

Czwartek 02.05.2019

1700                                                intencja państwa Piwko

Piątek 03.05. 2019 r   NMP Królowej Polski

900+ Zdzisława Prendotę intencja od Kół Różańcowych

1100                                                intencja państwa Stępień

1700                                                intencja państwa Lewandowskich

Sobota 04.05.2019 r

1600ślubAleksandra Godlewska i PawełGrochowski

1700                                                              intencja państwa Murawskich

Niedziela 05. 05.2019r.

900                                                                  intencja państwa Prendota

1100 Za parafian szczególnie za maturzystów o błogosławieństwo Boże ,               światło Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej dla nich na czas      matur

CHRZEST    1) Gabriela  CEKAŁA

1700                                                    intencja państw ŁachNiedziela 14. 04.2019r. Niedziela Palmowa

900+Monikę Bańkowską i zmarłych z jej rodziny

1100 1)Dziękczynno - błagalna w 18 rocznicę urodzin Adama Godlewskiego         z prośbą o zdrowie,Błogosławieństwo Boże,opiekę Matki Najświętszej           oraz Dary Ducha Świętego w dojrzałym życiu.

2) O światło Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla uczniów klas ósmych na czas egzaminów

1700 +Jerzego Damiańskiego , ks. Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, ks. Prałata Edwarda Żmijewskiego w 3 rocznicę śmierci , CR. Damiańskich i Pawlaków

Wielki Poniedziałek 15.04.2019 r.

1700 O Światło Ducha św. błogosławieństwo Boże i zdanie matury             dla Weroniki

Wielki Wtorek 16.04.2019

1700                                     intencja państwa Murawskich

Wielka Środa 17.04.2019

1700+Jana Półtoraka w 31 rocznicę śmierci i zmarłych z jego rodziny

Wielki Czwartek 18.04.19 r.

1800   Za wszystkich kapłanów zwłaszcza za tych , których spotkaliśmy na naszej drodze życia o potrzebne łaski dla nich w ich posłudze duszpasterskiej oraz za zmarłych kapłanów ,którzy służyli nam posługą sakramentalną

Wielki Piątek 19.04.2019 r.

1500      Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego

1800                      Nabożeństwo Liturgii Męki Pańskiej

Wielka Sobota 20.04.2019 r.

2000Wigilia Paschalna

Za ofiarodawców na kwiaty do grobu Pana Jezusa i wszystkich zaangażowanych w dekoracje

na Wielki Tydzień

Niedziela Wielkanocna 21. 04.2019r.

600   Za Parafian

900+Celinę , Henryka, Roberta Rodziewicz , Edwarda i Helenę Lewickich

1100                                Intencja państwa Tyszko

CHRZEST:1)MarcelSIDOR

2) FilipANTCZAK

1700                            własna


Niedziela 07. 04.2019 r.

900  1)+Czesławę i Mariana Szlak

2)  O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków Kół Żywego Różańca łaskę nieba dla

zmarłych członków Kół Żywego Różańca oraz światło Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla Gimnazjalistów na czas pisania Egzaminów

11001)Dziękczynno błagalna w 50 rocznicę ślubu Ireny i Edwarda Rutkowskich z prośbą o zdrowie, Błogosławieństwo Boże,potrzebne łaski dla nich i ich dzieci z rodzinami oraz opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata małżeństwa

2) Dziękczynno błagalna w 30 rocznicę ślubu Bożeny i Marka Sikorskich z prośbą o zdrowie, Błogosławieństwo Boże,potrzebne łaski dla nich i ich dzieci z rodzinami oraz opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata małżeństwa

1700 +Bogdana Godlewskiego  intencja od żony

Poniedziałek 08.04.2019

1700 Wypominkowa

Wtorek 09. 04.2018

1700 + Tadeusza, Eugeniusza, Teodorę , Lucjana Suskich i ich rodziców

Środa 10.04.2019

1700+Bogdana Godlewskiego  intencja od siostry Haliny z rodziną

Czwartek 11.04.2019   Rekolekcje Wielkopostne

900 +Helenę, Józefa Rudnickich oraz Jana Rutkowskiego

1700 +Tadeusza w 20 rocznicę śmierci, Jana , Bożenę , Jana, Janinę i zmarłych z całej rodziny Chacińskich,Stefanię , Władysława , Stanisława Ołdak

1830 + Stanisławę Pietrak w 14 rocznicę śmierci, Wiktora Pietrak , Bogusława Spalitabaka i ich rodziców

Piątek 12.04.2019

900+Aleksandra Rosłon , Zofię, Zbigniewa Wołodźko , CR. Kopciów i Rosłonów

1700+Wiktora i Genowefę Godlewskich

1900+ Jana, Adama Polińskich,Stanisława Łęgowskiego,Krzysztofa Piwko,CR. Polińskich, Łęgowskich i Paszkowskich

Sobota 06.04.2019

900 +Ryszarda Chacińskiego w 10 rocznicę śmierci , Stefanię Świętochowską w 15 rocznicę Śmierci i zmarłych z ich rodzin

1700+ Irenę Mikołajczuk w 1 rocznicę śmierci

1830+ Lucynę Giermasińską i Arkadiusza Ognicha

Niedziela 14. 04.2019 r. Niedziela Palmowa

900+Monikę Bańkowską i zmarłych z jej rodziny

11001)Dziękczynno - błagalna w 18 rocznicę urodzin Adama Godlewskiego z prośbą o zdrowie, Błogosławieństwo Boże,opiekę Matki Najświętszej oraz Dary Ducha Świętego w dojrzałym życiu.

2) O światło Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla uczniów klas ósmych na czas egzaminów

1700 +Jerzego Damiańskiego , ks. Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, ks. Prałata Edwarda Żmijewskiego w 3 rocznicę śmierci , CR. Damiańskich i Pawlaków


Niedziela 31. 03.2019 r.

900+Elżbietę Celmerowską w 14 rocznicę śmierci , Czesławę i Stanisława

1100+ Zdzisława Prendotę w miesiąc po śmierci

Chrzest ; Bruno Brzuzy 

1700 + Teresę, Stanisława Rembelskich , Tadeusza, Apolonię,                        Franciszka Kłosów

Poniedziałek 01.04.2019

1700 Wypominkowa

Wtorek 02. 04.2018

1700 + Zygmunta Siennickiego w 1 rocznicę śmierci

Środa 03.04.2019

1700+Bogdana Godlewskiegointencja od brata Bogdana

Czwartek 04.04.2019

1700+ Mateusza, Władysławę, Wiktora, Stefanię, Stanisława, Ryszarda, Andrzeja Prendota, CR. Paciorków i Krzysztofa Skuza

Piątek 05.04.2019

1700 O rozwój Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej parafii , zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków tego stowarzyszenie i łaskę nieba dla zmarłych członków tego stowarzyszenia

Sobota 06.04.2019

1700                                  intencja państwa Opalińskich

Niedziela 07. 04.2019r.

900 1)                                                 intencja państwa Oleszczuk

      2)  O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków Kół Żywego                          Różańca i łaskę nieba dla zmarłych członków Kół Żywego Różańca

1100  1) Dziękczzynno błagalna w 50 rocznicę ślubu Ireny i Edwarda                             Rutkowskich z prośbą o zdrowie, Błogosławieństwo Boże,                               potrzebne łaski dla nich i ich dzieci z rodzinami oraz opiekę Matki                   Najświętszej na dalsze lata małżeństwa

         2) Dziękczzynno błagalna w 30 rocznicę ślubu Bożeny i Marka                             Sikorskich z prośbą o zdrowie, Błogosławieństwo Boże,potrzebne                łaski dla nich i ich dzieci z rodzinami oraz opiekę Matki Najświętszej              na dalsze lata małżeństwa

1700                                                     intencja państwa Godlewskich


Niedziela 17. 03.2019r.

900+ Józefa Kostrzewę i jego rodziców

1100+ ks. Tadeusza Firysiuka intencja od grupy Fioletowo - Białej

1700 + Mariannę, Jadwigę, Feliksa Rudnickich, Władysława Michlewicza

Poniedziałek 18.03.2019

1700 Wypominkowa

Wtorek 19. 03.2018 Uroczystość św. Józefa

900 Zbiorowa

1700 +Jerzego w 3 rocznicę śmierci

Środa 20.03.2019

1700+ Jana, Adama Polińskich,Stanisława Łęgowskiego,Krzysztofa Piwko,CR. Polińskich, Łęgowskich i Paszkowskich

Czwartek 21.03.2019

1700+ Stefanię, Ignacego, Jerzego Zakrzewskich,Edwarda Lewickiego

Piątek 22.03.2019

1700Dziękczynno błagalana w 6 rocznicę urodzin Stasia z

.