Niedziela. 08. 03.2020r.2 niedziela Wielkiego Postu A

900+Jana Rostkowskiego i jego rodziców

1100 Dziękczynno - błagalna w 18 rocznicę urodzin Katarzyny Sulich z prośbą o zdrowie, Błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego w dojrzałym życiu

1700+Jadwigę, Mariannę, Feliksa Rudnickich, Władysława Michlewicza ,               Sylwestra Pękackiego

Poniedziałek 09.03.2020

1700Wypominkowa

Wtorek 10. 03.2020

1700 +Kazimierza Kuropatwę w 10 rocznicę śmierci i zmarłych z jego rodziny

Środa 11.03.2020

1700 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci i łaskę nieba dla zmarłych członków tego stowarzyszenia

Czwartek 12.03.2020

1700                                          intencja państwa Olszewskich

Piątek 13.03.2020

1700+ Jerzego Rosłona i zmarłych z jego rodziny

Sobota 14.03.2020

1700+Małgorzatę Garno- Dąbrowską w 6 rocznicę śmierci

Niedziela. 15. 03.2020r. 2 niedziela Wielkiego Postu A

900+Wandę Mateusiak w 1 rocznicę śmierci

1100 Za parafian

1700+Ryszarda , Jana,Janinę Chacińskich , Romana, Stefanię Świętochowskich i zmarłych z ich rodzin 


 Niedziela. 01. 03.2020r. I niedziela Wielkiego Postu A

900                                                 intencjapaństwa Czeżyk

1100  Za Parafian

1700                                intencja państwa Godlewskich

Poniedziałek 02.03.2020

1700   Wypominkowa

Wtorek 03. 03.2020

1700 +Helenę Wyszyńską i Helenę Godlewską

Środa 04.03.2020

1700+ Jana, Adama Polińskich,Stanisława Łęgowskiego,Krzysztofa Piwko,CR. Polińskich

Łęgowskich i Paszkowskich

Czwartek 05.03.2020

1700+Janinę , Mariana Winogrodzkich i ich rodziców

Piątek 06.03.2020

1700O rozwój Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej parafii , zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków tego stowarzyszenie i łaskę nieba dla zmarłych członków tego stowarzyszenia

Sobota 07.03.2020

1700 Dziękczynno - błagalna w 18 rocznicę urodzin Patrycji Kaczmarczyk z prośbą o zdrowie, Błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego w dojrzałym życiu

Niedziela. 08. 03.2020r. 2 niedziela Wielkiego Postu A

900                                           intencjapaństwa Rostkowskich

1100Dziękczynno - błagalna w 18 rocznicę urodzin Katarzyny Sulich z prośbą o zdrowie, Błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego w dojrzałym życiu

1700                                 intencja państwa SzepietowskichNiedziela 09. 02.2020r.

900 +Zofie Godlewską, Jana Annę Zaprzałek

1100  Dziękczynno błagalna w 20 rocznicę ślubu Renaty i Piotra Łuniewskich z prośbą o zdrowie, Błogosławieństwo Boże,potrzebne łaski dla nich i ich dzieci oraz opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata małżeństwa

1700+Agnieszkę, Natalie, Juliana, Mariana Krajewskich , Hieronimę, Wacława Zaręba

Poniedziałek10.02.2020

1700  Wypominkowa

Wtorek 11. 02.2020

700 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jacka

Środa 12.02.2020

700O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci i łaskę nieba dla zmarłych członków tego stowarzyszenia

Czwartek 13.02.2020

700+Apolonię, Wacława, Józefa Lubowieckich

Piątek 14.02.2020

700+Jana, Annę Godlewskich, Stanisława, Jadwigę Cieśluków

Sobota 15.02.2020

700+ Andrzeja , Adama, Marianne, Stanisława , Jana Napiórkowskich , WalentegoKosińskiego

Niedziela 16. 02.2020r.

900 intencja państwa Krawczyk

1100   O  zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Zosi w 4 rocznice urodzin

1700                                    intencja państwa Oraczewskich


Niedziela 02.02.2020r

900 1)+Wandę i Andrzeja Mateusiak

  • 2) + za zmarłych dziadków Józefa Szulima i Andrzeja Gawrysia

1100 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków Kół Żywego Różańca i łaskę nieba dla zmarłych członków Kół Żywego Różańca

1700 +Zenona, Antoniego Szot , Monikę Bańkowską

Poniedziałek 03.02.2020

700  Wypominkowa

Wtorek 04. 02.2020

700 + Andrzeja Kalinowskiego w miesiąc po śmierci

Środa 05.02.2020

700+ Jana, Adama Polińskich,StanisławaŁęgowskiego,Krzysztofa Piwko,CR. Polińskich,

Łęgowskich i Paszkowskich

Czwartek 06.02.2020

700+Zbigniewa Ślebzak w miesiąc po śmierci

Piątek 07.02.2020

700O rozwój Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej parafii , zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków tego stowarzyszenie i łaskę nieba dla zmarłych członków tego stowarzyszenia

Sobota 08.02.2020

700                                        intencja państwa Sierota

Niedziela 09. 02.2020r.

900 +Zofie Godlewską, Jana Annę Zaprzałek

1100 Dziękczynno błagalna w 20 rocznicę ślubu Renaty i Piotra Łuniewskich z prośbą o zdrowie, Błogosławieństwo Boże,potrzebne łaski dla nich i ich dzieci oraz opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata małżeństwa

1700                          intencja państwa Kossakowskich


Niedziela 19. 01. 2020r.

900 +KatarzynęPrzyszewską w 1 rocznicę śmierci

1100Za parafian Chrzest 1. Róża Konstancja Gniadowicz

2. Józef Walczak

1700 +Stanisława Prendotę 19 gregorianka

Poniedziałek 20.01.2020

700Wypominkowa

wtorek - sobota21 - 25gregorianka za+StanisławaPrendotę

sobota25 01.2020godz. 1600ślubRenata Kacprzak i Robert Dmowski

Niedziela26. 01. 2020r.

900 +Stanisława Prendotę 26 gregorianka

1100Dziękczynno błagalna 85 rocznicę urodzinHenrykaKowalczyka z prośbą o zdrowie

błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski na dalsze latażycia

1700 intencja państwa Karczewskich

Niedziela 26. 01. 2020r.

900 +Stanisława Prendotę 26 gregorianka

1100 Dziękczynno błagalna 85 rocznicę urodzin Henryka Kowalczyka z prośbą o zdrowie błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski na dalsze lata życia

1700 +Lucjana Karczewskiego i CR. Karczewskich

Poniedziałek27.01.2020

700 Wypominkowa

wtorek - czwartek 28 - 30 gregorianka za +Stanisława Prendotę

700 Piątek 31.01.2020 r

+Janinę , Tadeusza Grabowskich , Grażynę Budzińską, Sławomira Opalińskiego

700 Sobota 01.02.2020          intencja państwa Kostrzewa

Niedziela 02.02.2020 r

900 + Wandę i Andrzeja Mateusiak

1100 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków Kół Żywego Różańca i łaskę nieba dla zmarłych członków Kół Żywego Różańca

1700  intencja państwa Pawłowskich


Niedziela 12. 01. 2020r.

900 +Stanisława Prendotę  12 gregorianka

1100 Za parafian               Chrzest ; Maja Gałecka

1700                       intencja państwa Czeżyk

Poniedziałek 13.01.2020

700  Wypominkowa

wtorek - sobota 14 - 18 gregorianka za+Stanisława Prendotę

Niedziela19. 01. 2020r.

900 intencja państwa Przyszewskich

1100 Za parafian  Chrzest 1. Róża Konstancja Gniadowicz

                                         2. Józef Walczak

1700 +Stanisława Prendotę 19 gregorianka


Niedziela 05. 01. 2020r.

900 +Stanisława Prendotę  5 gregorianka

1100 O zdrowie i błogosławieństwo boże dla członków Kół Żywego Różańca i łaskę nieba dla zmarłych członków Kół ŻywegoRóżańca

1700 +Czesława Kostrzewa, CR. Olszewskich , Kostrzewa

Poniedziałek 06.01.2020 Uroczystość Objawienia Pańskiego(Święto Trzech Króli )

900intencja państwa Zalewskich

1100Za parafian

1700 +Stanisława Prendotę  6 gregorianka

wtorek - sobota 7 - 11 gregorianka za+Stanisława Prendotę

Niedziela12. 01. 2020r.

900 +Stanisława Prendotę  12 gregorianka

1100Za parafian

1700                     intencja państwa Czeżyk


Niedziela 29. 12.2017r. Święto Świętej Rodziny Jezusa , Maryii Józefa 

900+Waleriana Kapica

1100Za parafian

1700 Dziękczynna za otrzymane Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej z prośbą o dalszą opiekę dla rodziny Stańczuk Mirosława, Grażyny , Ali z Wiktorem, Anity i Sandry

Poniedziałek16.12.2019

700Wypominkowa

Wtorek 31. 12.2019

1700 Za Parafianna zakończenie roku kalendarzowego

Środa 01.01.2020Nowy RokŚwiętej Bożej Rodzicielki Maryi900+Stanisława Prendotę1 gregorianka

1100Za parafian

1700 intencja państwa Godlewskich

Czwartek - sobota2, 3, 4,gregorianka za +Stanisława Prendotę

Niedziela05. 01. 2020r.

900 +Stanisława Prendotę  5 gregorianka

1100O zdrowie i błogosławieństwo boże dla członków Kół Żywego Różańca i łaskę nieba dla zmarłych członków Kół Żywego Różańca

1700 intencja państwa Klajda


Niedziela 22. 12.2019r. IV Niedziela Adwentu A

900+Edwarda Lewickiego

1100 Dziękczynno błagalna z prośbą o zdrowie , błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Heleny Tenderendy w 60 rocznicę urodzin

1700 +Tadeusza Żmijewskiego w 20 rocznicę śmierci

Poniedziałek23.12.2019

700+ wypominkowa

Wtorek 24.12.2019

700+ Ewę , Stanisława Zaprzałek i ich rodziców

24   PASTERKA za Parafian

Środa 25. 12.2019 BOŻE NARODZENIE

900+ Janusza, Józefa , Józefę, Ryszarda Lubowieckich, Halinę Łosicką i zmarłych z ich rodzin, Krystynę, Henryka Wyszyńskich, CR. Rasińskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące

1100Za parafian - szczególne za tych ,którzy przygotowali szopkę Bożonarodzeniową

dekoracje świąteczne

1700 +Violettę Sobańską, CR. Olszewskich i Sobańskich

Czwartek 26.12.2019Święto ŚwiętegoSzczepana

900+Sylwestra Olszewskiego w 5 rocznicę śmierciintencja pani Olszewskiej

1100 Dziękczynno błagalna w 50 rocznicę ślubu Teodozji i Daniela Wiśniewskich z prośbą

o zdrowie, Błogosławieństwo Boże,potrzebne łaski dla nich i ich dzieci z rodzinami oraz

opiekę MatkiNajświętszej na dalsze lata małżeństwa

1700 +Czesława, Janinę Waś i zmarłych z ich rodzin

Piątek 27.12.2019

700 + Jadwigę Kuropatwa, Wiolettę Sobańską, Angelikę Zbrzeźniak w 2 rocznicę śmierci

Sobota 28.12.2018

700O zdrowie , błogosławieństwo Boże dla dzieci i wnuków

Niedziela 29. 12.2017r. Święto Świętej Rodziny Jezusa , Maryii Józefa

900+Waleriana Kapica

1100Za parafian

1700 intencja państwa Stańczuk

Niedziela 15. 12.2019r. 3 Niedziela Adwentu A

900+Ewę, Stanisława Zaprzałek ,Jana Teofilę Nowak,Urszulę Bielińską

1100   Za parafian

1700 +Bogusława Pietraka,Stanisława Ryciak i zmarłych z ich rodzin

Poniedziałek 16.12.2019

700  Wypominkowa

Wtorek 17. 12.2019

700 + Ryszarda Cieślaka

Środa 18.12.2019

700 O zdrowie błogosławieństwo Boże i dobry wybór drogi życiowej dla Pawła, Elżbiety,Stanisława Chabuda

Czwartek 19.12.2019

900 + Mieczysława Olszewskiego CR. Olszewskich, Jaglińskich i Wiesława              Onisz

1700  +Franciszka Banaszczuk

1830+ Aleksandrę, Stanisława Piątek , Antoninę, Aleksandra Palasek

Piątek 20.12.2019

900+intencja państwaZaprzałek

1700 + Genowefę, Wiktora Godlewskich, Czesławę, Piotra Oryga,Rozalię, Aleksandra Godlewskich

1830+ Bogusława Spalitabaka i jego rodziców,Stanisławę, Wiktora Pietrak i jego rodziców

Sobota 21.12.2019

900                                intencja państwa Celmerowskich

1700                            intencja państwa Tyszka

1830                      intencja państwa Murawskich

Niedziela 22. 12.2019r. IV  Niedziela Adwentu A

900+Edwarda Lewickiego

1100 Za parafian Dziękczynno błagalna z prośbą o zdrowie , błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Heleny Tenderendy w 60 rocznicę urodzin

1700 +Tadeusza Żmijewskiego w 20 rocznicę śmierci


Niedziela 08. 12.2019r. II Niedziela Adwentu A Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

900+Ignacego, Mariannę, Mariana Napiórkowskich,Jana, Mariannę Zych

1100 Za parafian

1700 +Józefa Kostrzewa w 3 rocznicę śmierci

Poniedziałek 09.12.2019

700 Wypominkowa

Wtorek 10. 12.2019

700 intencja państwa Ołowskich

Środa 11.12.2018

700+Mariannę Bandysiak w drugi tydzień po śmierci

Czwartek 12.12.2019

700+Stanisława Prendotę intencja od rodziny Rutkowskich

Piątek 13.12.2018

700 + Jana, Adama Polińskich,Stanisława Łęgowskiego,Krzysztofa Piwko, CR. Polińskich, Łęgowskich i Paszkowskich

Sobota 14.12.2019

700 +Bożenę Smoderek intencja od rodziny Kacprzaków

Niedziela 15. 12.2019r. 3 Niedziela Adwentu

900+Ewę, Stanisława Zaprzałek ,Jana Teofilę Nowak,Urszulę Bielińską

1100 Za parafian

1700 +Bogusława Pietraka,Stanisława Ryciak i zmarłych z ich rodzin


Niedziela 01. 12.2019r.

900+ Tadeusza, Genowefę Borowiec

1100O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków Kół Żywego Różańca i łaskę nieba dla zmarłych członków Kół Żywego Różańca

1700+Antoniego , Kazimierę Kacprzak

Poniedziałek02.12.2019

700 Wypominkowa

Wtorek 03. 12.2019

700          intencja państwa Sierota

Środa 04.12.2018

700 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci i łaskę nieba dla zmarłych członków tego stowarzyszenia

Czwartek 05.12.2018 Adoracja Najśw. Sakramentu

700       intencja państwa Zaprzałek

Piątek 06.12.2018

700O rozwój Straży Honorowej NajświętszegoSerca Pana Jezusa w naszej parafii , zdrowie i

błogosławieństwo Boże dla członków tego stowarzyszenie i łaskę nieba dla zmarłychczłonków

tego stowarzyszenia

Sobota 07.12.2019

700Mariana Godlewskiego jego rodziców i CR. Godlewskich,   

   Lubowieckich i dusze w czyśćcu

cierpiące

Niedziela 08. 12.2019r.  II Niedziela Adwentu C Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

900+Ignacego, Mariannę, Mariana Napiórkowskich,Jana, Mariannę Zych

1100  Za parafian

1700 intencja państwa Kostrzewa


Niedziela 24. 11.2019r.

900  + Sylwestra i Wojciecha Olszewskich

1100 Za parafian  W intencji kandydatów na ministrantów

1700 Wypominkowa

Poniedziałek – Sobota

1700 Wypominkowa

Niedziela 01. 12.2019r.

900+ Tadeusza, Genowefę Borowiec

1100Za parafian

1700+Antoniego , Kazimierę Kacprzak

Niedziela 17. 11.2019r.

900+ Franciszka, Bronisławę Tyszków, Halinę Lorek, Aleksandra, Jana, Mariannę Rutkowskich, Idziego,

Stefanię Piotrowskich

1100 Za parafian- Dziękczynno błagalna z prośbą o zdrowie , błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Janiny w 90 rocznicę urodzin

1700Wypominkowa

Poniedziałek – Sobota

1700Wypominkowa

Niedziela 24. 11.2019r.

900+ Sylwestra i Wojciecha Olszewskich

1100 Za parafian

1700 Wypominkowa

Niedziela 10. 11.2019r.

9001)O zdrowie błogosławieństwo Boże dla Jasia w 4 rocznicę urodzin

  • 2)O łaskę zdrowia , błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Leszka Siudzińskiego

1100 Za parafian                                                      ( intencja państwa Stępień ) ?

CHRZEST :1)Leon Kurek i 2)Gabryjela Łaniewska

1700  Wypominkowa

Poniedziałek 11. 11.2017r.101 rocznica Odzyskania Niepodległości

900 +Ryszarda Lubowieckiego w 1 rocznicę śmierci

PoMszy św. CHRZEST :Filipa Tadeusza Kostrzewa

1700Wypominkowa

wtorek– Sobota                                         

1700Wypominkowa

Niedziela 17. 11.2019r.

900                                 intencja państwa Rutkowskich

1100 Za parafian- Dziękczynno błagalna z prośbą o zdrowie błogosławieństwo Boże i opiekę

Matki Najświętszej dla Janiny w 90 rocznicę urodzin

1700Wypominkowa

Niedziela 03. 01.2019r.

900+ Jana, Feliksę, Władysława, Ryszarda Rutkowskich

1100 Dziękczynno - błagalna w 18 rocznicę urodzin Julii Białej z prośbą o zdrowie, Błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego w dojrzałym życiu

1700 WYPOMINKOWA listopadowa

Poniedziałek – Sobota

1700Wypominkowa

Niedziela 10. 11.2019r.

9001)O zdrowie błogosławieństwo Boże dla Jasia w 4 rocznicę urodzin

2) O łaskę zdrowia , błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Leszka Siudzińskiego

1100Za parafian                                          ( intencja państwa Stępień )

CHRZEST : 1) Leon Kurek

                     2)Gabryjela Łaniewska

1700Wypominkowa

Niedziela 27. 10.2019r.

900+Tadeusza, Eugeniusza, Teodorę , Lucjana Suskich i ich rodziców Janinę, Mariana Winogrodzkich

1100Za parafian

Chrzes 1. Michał Jan Dekutowski

1700 + Tadeusza , Janinę , Jana , BożenęChacińskich , Władysława , Stefanię , Stanisława Ołdak

Poniedziałek28. 10.2019r.

1700 Wypominkowa

Wtorek29. 10.2019r.

1700 +Ewę , Stanisława Zaprzałek i ich rodziców

Środa30.10. 2019

1700 + Katarzynę Przyszewską intencja od pracowników firmy HTL

Czwartek 31.10. 2019r

1700 +Bogumiłę, Aleksandra Rosłon

Piątek 01.11.2019r Uroczystość Wszystkich Świętych

900+Wiktora Szczęsnego

1700 WYPOMINKOWA listopadowa

Sobota02.11.2019 rDzień Zaduszny

900+ Stanisława, Mariannę, Andrzeja, Jana , Adama Napiórkowskich ,Bogdana Godlewskiego,

Walentego, Katarzynę Kosińskich, ZofięLewandowską

1700WYPOMINKOWA listopadowa

Niedziela 03. 01.2019r.

900+ Jana, Feliksę, Władysława, RyszardaRutkowskich

1100 Dziękczynno - błagalna w 18 rocznicę urodzin Julii Białej z prośbą o zdrowie,

Błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego w dojrzałym życiu

1700 WYPOMINKOWA listopadowa


Niedziela 20. 10.2019r.

900+ Feliksę , Władysława, Jana, Ryszarda Rutkowskich, CR. Siekierskich,Rutkowskich, Wrzosek Godlewskich

1100 Dziękczynno błagalna w 10 rocznicę urodzin Szymona Makowieckiego        z prośbą o zdrowie ,błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej       dla niego na dalsze lata życia

1700 + Zdzisława Krawczyka w 2 rocznice śmierci, CR. Krawczyków i Dzierżanowskich

Poniedziałek21. 10.2019r.

1700 Wypominkowa

Wtorek22. 10.2019r.

1700                              intencja państwa Staszak

Środa23.10. 2019

1700 + Jana, Adama Polińskich,Stanisława Łęgowskiego , Krzysztofa Piwko,CR. Polińskich,Łęgowskich i Paszkowskich

Czwartek24.10. 2019r

1700 +Czesława, Irenę, Zofię i Franciszka Gumiennych

Piątek 25.10.2019r

1700                            intencja państwa Kupiec

Sobota26.10.2019 r

1700                                       intencja państwa Rosłon

Niedziela 27. 10.2019r.

900+Tadeusza, Eugeniusza, Teodorę , Lucjana Suskich i ich rodziców Janinę, Mariana Winogrodzkich

1100       Za parafian

Chrzest:                 1. OliwiaJulia Bigos

                              2. Michał Jan Dekutowski

1700 + Tadeusza , Janinę , Jana , BożenęChacińskich , Władysława , Stefanię , Stanisława Ołdak


Niedziela 13. 10.2019r.

900+ Józefa , Zofię, Ewę, BolesławaSzulim

1100 Dziękczynno błagalna w 25 rocznicę ślubu Doroty i Andrzeja Sierota z prośbą o zdrowie ,błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla nich na dalsze lata życia

1700                                         intencja państwa Osuch

Poniedziałek 14. 10.2019r.

1700 Wypominkowa

Wtorekb15. 10.2019r.

1700                                     intencja państwa Zaprzałek

Środa16.10. 2019

1700                                            intencja państwa Stępień

Czwartek 17.10. 2019r

1700         +Edwarda Głuchowskiego

Piątek 18.10.2019r

1700                                  intencja państwa Rutkowskich

Sobota 19.10.2019 r

1700 + Stefanię, Aleksandra Kosińskich,Kazimierza Baran

Niedziela 20. 10.2019r.

900+ Feliksę , Władysława, Jana, Ryszarda Rutkowskich,CR. Siekierskich,Rutkowskich, Wrzosek

Godlewskich

1100 Dziękczynno błagalna w 10 rocznicę urodzin Szymona Makowieckiego z prośbą o zdrowie , błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla niego na dalsze lata życia

1700                                          intencja państwa Krawczyk


Niedziela 06. 10.2019r.

900 +Helenę , Jana, Adama, Andrzeja, Władysława Czeredys , CR. Nowaków i Czeredysów

1100O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków Kół Żywego Różańca i łaskę nieba dla zmarłych członków Kół ŻywegoRóżańca

1700 + Krzysztofa Tyszka i zmarłych z jego rodziny

Poniedziałek 07. 10.2019r.

1700 Wypominkowa

Wtorek 08. 10.2019r.

1700 + Józefę, Stanisława i Wiesława Suchenek

Środa09.10. 2019

1700 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci i łaskę nieba dla zmarłych członków tego stowarzyszenia

Czwartek 10.10. 2019r

1700 intencja państwa Gładysiak

Piątek 11.10.2019r

1700 intencja państwa Wiechetek

Sobota12.10.2019 r

1600 ślub; Moniki Brzezińskiej i Karola Dabrowskiego

1700 + Edwarda i Helenę Lewickich

Niedziela 13. 10.2019r.

900+ Józefa , Zofię, Ewę, Bolesława Szulim

1100 Dziękczynno błagalna w 25 rocznicę ślubu Doroty i Andrzeja Sierota z prośbą o zdrowie ,błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla nich na dalsze lata życia

1700                          intencja państwa Osuch

Niedziela 29. 09.2019r.

900 Mariana Olszewskiego , CR. Olszewskich i Pazio

1100Dziękczynno błagalna w 1 rocznicę urodzin Stanisława z prośbą o zdrowie błogosławieństwo Boże dla niego

1700 + Teodozję Laskowską

Poniedziałek 30. 09.2019r.

1700 Wypominkowa

Wtorek 01. 10.2019r.

1700                                  intencja państwa Erber

Środa02.10. 2019

1700 +Danutę Danowską w drugi tydzień po śmierci

Czwartek 03.10. 2019r

1700 intencja państwa Skibskich

Piątek 04.10.2019r

1700O rozwój Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej parafii , zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków tego stowarzyszenie i łaskę nieba dla zmarłych członków tego stowarzyszenia

Sobota 05.10.2019 r

1700                              intencja państwa Stańczuk

Niedziela 06. 10.2019r.

900intencja państwa Czeredys

1100O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków Kół Żywego Różańca i łaskę nieba dla zmarłych członków Kół Żywego Różańca

1700                       intencja państwa Tyszka

Niedziela 22. 09.2019r.

900 +StanisłąwaBorowskiego w 6 rocznicę śmierci, Mirosławę Borowską,

dziadków Suchenków i Borowskich

1100Dziękczynno błagalna w 40 rocznicę ślubu Marii i Adama Skuzaz prośbą o zdrowie ,błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla nich na dalsze lata życia

1700 + Kazimierę, Antoniego Kacprzak

Poniedziałek23. 09.2019r.

1700 Wypominkowa

Wtorek24. 09.2019r.

1700 + Jana, Adama Polińskich,Stanisława Łęgowskiego,Krzysztofa Piwko,CR. Polińskich,Łęgowskich i Paszkowskich


Środa25.09. 2018

1700 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Marchewków intencja od pielgrzymów

Czwartek26.09. 2019r

1700                                                  intencja państwa Stępień

Piątek 27.09.2019r

1700 + Katarzynę Przyszewską intencja od pracowników firmy HTL

Sobota 28.09.2019 r

1700                                                   intencja państwa Kacprzak

Niedziela 29. 09.2019r.

900                                                        intencja pani Olszewskiej

1100Dziękczynno błagalna w 1 rocznicę urodzin Stanisława z prośbą o zdrowie

ibłogosławieństwo Boże dla niego

1700 intencja państwa StępieńNiedziela 08. 09.2019r.

900+ Julię , Włodzimierza Pap, Zofię, Stanisława Prędota, Franciszkę, Jakuba Michalskich,Włodzimierza Pap, i wszystkich zmarłych z ich rodzin

1100 Dziękczynno błagalna w 1 rocznicę ślubu Dominiki i Jacka Kapuścik z       prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla nich

Chrzest   :Natalii Orluk

1700 +Krzysztofa w 17 r. śmierci , Aleksandra, Bronisławę Paciorek     

         CR.Paciorków i Prendotów

Poniedziałek 09. 09.2019r.

1700 Wypominkowa

Wtorek 10. 09.2019r.

1700 intencja państwa Kostrzewa

Środa1 1.09. 2018

1700 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci i łaskę nieba dla zmarłych członków tego stowarzyszenia

Czwartek12.09. 2019r

1700 O błogosławieństwo Boże dla Bartosza w 19 rocznicę urodzin i opiekę           Matki Bożej dla niego

Piątek 13.09.2019r

1700+ Zdzisława Postek jego rodziców Lucjana i Feliksę oraz dziadków Ewę i Aleksandra,Jana i Walerię Stysiów

Sobota 14.09.2019 r

1700                                                                       intencja państwa Godlewskich

Niedziela 15. 09.2019r.

900                                                   intencja państwa Gastoł

1100 Dziękczynno błagalna z prośbą o zdrowie , błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Heleny Rutkowskiej w 80 rocznicę urodzin

Chrzest :Adama Gryciak

1700                                                                 intencja państwa OlszewskichNiedziela 25. 08.2019r.

900+ Ryszarda Godlewskiego oraz rodziców Rozalię i Aleksandra

1100 Dziękczynno błagalna w 60 rocznicę urodzin Małgorzaty z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla niej i jej rodziny

Chrzest :Dawid Sierota

Hanna Bigder

1700 + CR. Kasyjańskich, Mojsów i Wiechetków

Poniedziałek 26. 08.2019r. Matki Bożej Częstochowskiej

900     intencja własna

1700   Wypominkowa

Wtorek 27 .08. 2019

1700+ Czesławę i Mariana Szlak

Środa28.08. 2019

1700+Bożenę Smoderek w miesiąc po śmierci

Czwartek29.08.2019

1700                                   Intencja państwa Młynarczyk

Piątek 30.08.2019r

1700+Bogdana Godlewskiego intencja od rodziny Napiórkowskich

Sobota 31.08.2019 r

1700                                  intencja państwa Kostrzewa

Niedziela 01. 09.2019r.

900                                            intencja państwa Gładysiak

1100 Dziękczynno błagalna w 85 rocznicę urodzin Stanisławy Szulim z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla niej i jej rodziny

Chrzest :Tymon Trzaska

1700                                        intencja państwa Ołowskich


  

Niedziela 01. 09.2019r.

900 Dziękczynno błagalna w 12 rocznicę urodzin Małgosi i 15 rocznicę urodzin Kasi z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla nich

1100 Dziękczynno błagalna w 85 rocznicę urodzin Stanisławy Szulim z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla niej i jej rodziny

Chrzest :Tymon Trzaska

1700 + Henryka , Zygmunta Ołowskich i Kazimierę Fuśnik

Poniedziałek 02. 09.2019r.

1700 Wypominkowa

Wtorek 03. 09.2018r.

900+Stanisława Prendotę intencja od rodziny Siekierskich

1700 +Dziękczynno błagalna w 15 rocznicę urodzin Marty Siudzińskiej z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla niej

1830 intencja państwa Stańczuk

Środa04.09. 2018

900+Józefa , Elżbietę, Antoniego, Władysława Gumiennych

1700 +Katarzynę Przyszewską intencja od rodziny Powierżów

1830 Dziękczynno błagalna w 3 rocznicę ślubu Magdaleny i Piotra Stankiewicz z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla nich

Czwartek05.09. 2018r UROCZYSTOŚĆ ŚW. MATKI TERESY Z KALKUTY

900+ Jerzego Godlewskiego w 6 rocznicę śmierci

18001) O Dary Ducha Świętego dla młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania

2. )+Izabelę , Stanisława Rytel

3, Za wszystkich którzy przyczynili się do dzisiejszej uroczystości – kwiaty , dekoracje

Piątek 06.09.2019r

1700O rozwój Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej parafii , zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków tego stowarzyszenie i łaskę nieba dla zmarłych członków tego stowarzyszenia

Sobota 07.09.2019 r

1600Slub Eweliny Przyszewskiej i BartłomiejaGodlewskiego

1700+ Kazimierę I Franciszka Orych

Niedziela 08. 09.2019r.

900                                 intencja pani Pap

1100Dziękczynno błagalna w 1 rocznicę ślubu Dominiki i Jacka Kapuścik z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla nich 

Chrzest :NataliiOrluk

1700 +Krzysztofa w 17 r. śmierci , Aleksandra, Bronisławę Paciorek CR. Paciorków i Prendotów

Niedziela 11. 08.2019r.

900 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ewy i Lecha oraz ich dzieci i wnuków

1100 Dziękczynno błagalna w 1 rocznicę ślubu Angeliki i Kamila Koźlickich z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla nich

Chrzest :Ignacego Bartłomieja Ociepka

1700 + Bogusława Żochowskiego w 4 rocznicę śmierci oraz jego rodziców Jadwigę i Stanisława

Poniedziałek 12. 08.2019r.

1700 Wypominkowa

Wtorek13 .08. 2019

1700 +Władysławę, Władysława Godlewskich i zmarłych z ich rodzin

Środa14.08. 2019

1700 +Irenę Paw w miesiąc po pogrzebie

Czwartek15.08.2019Uroczystość Wniebowzięcia NMP

900 intencja państwa Szulim

1100 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków Kół Żywego Różańca i łaskę nieba

dla zmarłych członków Kół ŻywegoRóżańca

1700+Władysławę , Władysława Godlewskich i zmarłych z ich rodzin

Piątek 16.08.2019r

1700+ Jana, Adama Polińskich,Stanisława Łęgowskiego,Krzysztofa Piwko, CR. Polińskich, Łęgowskich i Paszkowskich

Sobota 17.08.2019 r

1700+Mariannę, Stanisława, Andrzeja, Adama, Jana Napiórkowskich, Walentego, Katarzynę

Kosińskich, Zofię Lewandowską, Bogdana Godlewskiego

Niedziela 18. 08.2019r.

900 intencja pani Suskiej

1100 Dziękczynno błagalna w 1 rocznicę ślubu Dominiki i Jacka Kapuścik z prośbą o zdrowiei błogosławieństwo Boże dla nich

1700 Dziękczynno błagalna w 1 rocznicę ślubu Anety i Bartłomieja Gac z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla nich


Niedziela 04. 08. 2019r.

900+Franciszkę, Józefę , Marcina, Aleksandra Rosów, Bogdana Godlewskiego

1100 Dziękczynno błagalna w 40 rocznicę ślubu Anny i Lecha Godlewskich z prośbą

o zdrowie błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej dla nich

1700 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Magdaleny i Sylwestra w 5 rocznicę ślubu

Poniedziałek 05. 08.2019r.

1700  Wypominkowa

Wtorek 06 .08. 2019Święto Przemienienia Pańskiego

900 Dziękczynno błagalna w 80 rocznicę urodzin pani Krystyny Siekierskiej z prośbą o zdrowie

Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata życia

1700 +Zygmunta i zmarłych z CR. Sienickich

Środa07.08. 2019

1700 +Katarzynę Przyszewską intencja od koleżanek i kolegów Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Nowych Ręczajach

Czwartek 08.08.2019

1700+Halinę Kostrzewa w 9 rocznicę śmierci

Piątek 09.08.2019r

1700intencja pani Sikorskiej

Sobota10.08.2019 r

1600Ślub Alicji Stańczuk i Wiktora Janik

1700intencja państwa Pękackich

Niedziela 11. 08.2019r.

900 intencja państwa Oleszczuk

1100 Dziękczynno błagalna w 1 rocznicę ślubu Angeliki i Kamila Koźlickich z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla nich

Chrzest :Ignacego Bartłomieja Ociepka

1700 + Bogusława Żochowskiego w 4 rocznicę śmierci oraz jego rodziców Jadwigę i Stanisława


Niedziela 28. 07.2019r.

900+ Katarzynę Grudkowską w 33 rocznicę śmierci,Mariannę, Aleksandra, Tadeusza Siekierskich, CR. Rutkowskich, Kazimierza i Krzysztofa Godlewskich

1100  Za Parafian

1700 +Katarzynę Przyszewską intencja od pracowników firmy HTL

Poniedziałek 29. 07.2019r.

1700  Wypominkowa

Wtorek 30 .07. 2019

1700+Hipolita Struga w 20 rocznicę śmierci

Środa31.07. 2019

1700+Kazimierę Czeredys intencja od parafian

Czwartek 01.08.2019

1700                           intencja państwa Murawskich

Piątek 02. 08. 2019 r

1700O rozwój Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej parafii , zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków tego stowarzyszenie i łaskę nieba dla zmarłych członków tego stowarzyszenia

Sobota 03.08.2019 r

1700intencja państwa Chacińskich

Niedziela 04. 08.2019r.

900+Franciszkę, Józefę , Marcina, Aleksandra Rosów, Bogdana Godlewskiego

1100 Dziękczynno błagalna w 40 rocznicę ślubu Anny i Lecha Godlewskich z prośbą o zdrowie błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej dla nich

1700                                         intencja państwa Oraczewskich


Niedziela 21. 07.2019r.

900 +Jana , Mariannę , Aleksandra Rutkowskich , dziadków Kacprzaków i Rutkowskich

1100 Za Parafian O powrót do zdrowia dla Kingi , błogosławieństwo Boże                                 dla   niej i opiekę Matki Najświętszej dla całej jej rodziny

1700 +Piotra Waszczuk,Łukasza Drewnowskiego , dziadków Teresę, Eugeniusza Brzezińskich, Henryka Waszczuka

Poniedziałek 22. 07.2019r.

1700 Wypominkowa

Wtorek 23 .07. 2019

1700+Katarzynę Przyszewską intencja od rodziny Powierżów

Środa 24.07. 2019

1700+Iwonę Kapuścik intencja od Kółek Różańcowych

Czwartek 25.07.2019                            ( odpust w Jadowie godz 18 )

1700+Krzysztofa Skuza i zmarłych z jego rodziny

Piątek 26.07.2019r

1700    +Mariana,Sławomira, Jana , StefanięSobczak

Sobota27.07.2019 r

1700O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Włodzimierza w dniu urodzin

Niedziela 28. 07.2019r.

900 +KatarzynęGrudkowską w 33 rocznicę śmierci,Mariannę, Aleksandra, Tadeusza

Siekierskich, CR. Rutkowskich

1100Za Parafian

1700 +Katarzynę Przyszewską intencja od pracowników firmy HTL


Niedziela 14. 07.2019r.

9001)+ Jana, Adama Polińskich,Stanisława Łęgowskiego,Krzysztofa Piwko, CR. Polińskich, Łęgowskich i Paszkowskich

1100Dziękczynno – błagalna w rocznicę ślubu Moniki i Roberta Kietlińskich z prośbą o zdrowie błogosławieństwo Boże dla nich iich rodziny

Chrzest : Anny Drewkowskiej :Alicji Brzozowskiej:Adama Mech Wysockiego

1700 +Czesławę Celmerowską w 15 rocznicę śmierci

Poniedziałek15. 07.2019r.

1700 Wypominkowa

Wtorek16 .07. 2019

1700+Halinę , Czesława Kostrzewa,CR. Olszewskich i Kostrzewów

Środa17.07. 2019

1700O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków stowarzyszenia Matki Bożej

Patronki Dobrej Śmierci i łaskę nieba dla zmarłych członków tego stowarzyszenia

Czwartek18.07.2019

1700Dziękczynno błagalna w 10 rocznicę ślubu Małgorzaty i Krzysztofa Osuch z prośbą

o zdrowie błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej dla nich i ich dzieci

Piątek 19.07.2019r

1700+Bogdana Godlewskiego intencja od pracowników firmy ARTDRUK

Sobota 20.07.2019 r

1700                                   intencja państwa Skwierczyńskich

1800 ślub Eweliny Piekut i Michała Maciejewskiego

Niedziela 21. 07.2019r.

900                                                      intencja państwa Szulim

1100 Za Parafian

1700 intencja państwa Brzezińskich


Niedziela 07. 07.2019r.

900 +Józefę , Stanisława, Wiesława Suchenek Suchenek

11001) Dziękczynno błagalna w 25 rocznicę ślubu Agnieszki i Krzysztofa Leśniewskich z prośbą o zdrowie błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej dla nich i ich dzieci

2) O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla członków Kół Żywego Różańca i łaskę nieba dla zmarłych członków Kół ŻywegoRóżańca

1700 +Marka Wojdalskiego

Poniedziałek 08. 07.2019r.

1700  Wypominkowa

Wtorek 09 .07. 2019

1700                                intencja państwa Godlewskich

Środa10.07. 2019

1700 +Bogdana Godlewskiego intencja od rodziny Smoderków

Czwartek 11.07.2019

1700                      intencja państwa Ołowskich

Piątek 12.07.2019r

1700                                intencja państwa Rosłon

Sobota13.07.2019 r

1700                                   intencja państwa Skibskich

Niedziela 14. 07.2019r.

9001)+ Jana, Adama Polińskich,Stanisława Łęgowskiego,Krzysztofa Piwko,CR. Polińskich, Łęgowskich i Paszkowskich

1100 Dziękczynno – błagalna wrocznicęślubu Moniki i Roberta Kietlińskich z prośbą o zdrowie błogosławieństwo Boże dla nich i ich rodziny

Chrzest : Anny Drewkowskiej

1700  +Czesławę Cemerowską w 15 rocznicę śmierci


Niedziela 16. 06.2019r.                                             

900      + Helenę , Stanisława , Bogdana Godlewskic

.