Parafia pod wezwaniem bł. Matki Teresy z Kalkuty w Kobyłce (os. Turów) została erygowana dnia 1 październiika 2004 r.Dekretem ks. Biskupa Kazimierza Romaniuka, ówczesnego Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Pierwszym pomysłodawcą powstania tutaj parafii był ks. Kazimierz Konowrocki, były proboszcz parafii Świętej Trójcy w  Kobyłce oraz jego następca ks. Władysław Walczewski, który po rozpoznaniu terenu i zapoznaniu się z zagospodarowaniem przestrzennym miasta Kobyłka kupił od tutejszych gospodarzy działki pod przyszłą budowę kościoła. Nie doczekał się jednak realizacji tego dzieła z powodu ciężkiej choroby i śmierci. Dopiero jego następca ks. Prałat Jan Andrzejewski w 2003 r. podjął inicjatywę utworzenia, za zgodą ks. Biskupa Kazimierza Romaniuka nowego Ośrodka Duszpasterskiego w Kobyłce (os. Turów), wydzielonego z Parafii Świętej Trójcy w Kobyłce. Zostało wykonane ogrodzenie terenu z przęseł metalowych, a na placu umieszczono duży metalowy krzyż.

Dnia 24 czerwca 2003 r. została odprawiona pierwsza Msza św. przez Biskupa Kazimierza Romaniuka, w czasie której poświęcono plac pod budowę i krzyż. W czasie tej uroczystości ogłoszono, iż w pracach przy budowie przyszłej kaplicy wraz z pomieszczeniem mieszkalnym będzie pomagał ks. Jacek Dębski, wikariusz w parafii Świętej Trójcy w Kobyłce.

W krótkim czasie, od 13 sierpnia do 13 listopada 2003 r., został postawiony w surowym stanie budynek kaplicy z pomieszczeniem mieszkalnym, w większości dzięki wsparciu finansowemu parafii Świętej Trójcy.

W latach 2004-2006 została wykończona kaplica i mieszkania, a we wrześniu 2004 r. zamieszkał w parafii ks. Jacek Dębski, który został mianowany proboszczem tej parafii.

Pod koniec 2006 r. wykonano projekt koncepcyjny kościoła, który został zatwierdzony przez ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Dnia 13 sierpnia 2008 roku, po otrzymaniu pozwolenia na budowę kościoła i budynku gospodarczego, rozpoczęto prace przy budowiekościoła.