Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”. 

(Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 298).

Dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem.

Co należy przygotować, zanim udamy się do kancelarii w sprawie chrztu?

  1. Wybrać imię (imiona) dla dziecka. Najlepiej posłużyć się katalogiem osób świętych, aby dziecko miało świętego patrona. 
  2. Wybrać matkę i ojca chrzestnego (mają to być osoby wierzące i praktykujące) oraz znać ich dane: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, miejsce zamieszkania.Posiadać świadectwo urodzenia dziecka.
  3. Znać najważniejsze dane dziecka i rodziców oraz planowane szczegóły chrztu.
  4. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani uzyskać zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenia takie wydaje kancelaria parafii, do której należą.Rodzice i chrzestni powinni być w stanie łaski uświęcającej, by móc w pełni uczestniczyć w Mszy św., podczas której zostanie udzielony sakrament chrztu. Zaleca się zatem, aby przed chrztem dziecka skorzystali z sakramentu pokuty.
  5. Zaplanować dzień na katechezę chrzcielną. Spotkanie odbędzie się w dniach poprzedzających chrzest w kancelarii parafialnej.

Rodzicem chrzestnym może być osoba, która:

  • ma ukończony 16 rok życia;
  • przyjęła sakrament bierzmowania;
  • posiada zaświadczenie ze swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (osoby mieszkające poza naszą parafią);
  • nie żyje w związku niesakramentalnym.

W tygodniu poprzedzającym chrzest:

Jedno z rodziców zgłasza się do kancelarii z odpisem aktu urodzenia dziecka oraz danymi rodziców chrzestnych (imiona, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania). Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka;

W dniu chrztu:

Należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed Uroczystością, przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla swojego dziecka.
Chrzestni muszą przedstawić zaświadczenie wystawione przez własną parafię (czyli parafię na ternie której zamieszkuję – rodzice (o ile stan ich na to pozwala) i chrzestni przedstawiają poświadczenie odbytej spowiedzi.
W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka. Dobrym zwyczajem jest zamawianie Mszy św. w intencji dziecka w rocznicę Chrztu św.

Rzeczy potrzebne do chrztu świętego:

BIAŁA SZATA - ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie – symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa; rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne; na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu;
ŚWIECA CHRZCIELNA - zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.

Nauczanie Kościoła Katolickiego na temat chrztu:

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1210-1284.

Obowiązujące normy prawne wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Księga IV „Uświęcające zadania Kościoła; część I „Chrzest”; kan. 849-878.