Rozważania do tajemnic różańcowych - różaniec za męża

Tajemnice Radosne

I Tajemnica Radosna - Zwiastowanie NMP

Panie Boże,
ofiaruję Ci tę modlitwę za wstawiennictwem Św. ... (tu trzeba podać Patrona Róży, w której jestem) w intencjach Róży za mężów.  
 

 • wymieniam JEDNORAZOWO mężów z imienia objętych w tej róży
 • mówię: I Tajemnica Radosna - Zwiastowanie NMP  
 • czytam rozważanie   

Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa (Łk 1,38).

Służebnico Pańska, Królowo Pięknej Miłości proszę Cię w intencji mojego męża i wszystkich mężów objętych modlitwą w tej róży. Przez tajemnicę Zwiastowania pobłogosław mężom, a u Boga uproś łaskę uzdrowienia zranień i wszystkiego co uzdrowienia potrzebuje oraz łaskę przebaczenia. Udziel daru wspólnej modlitwy i dialogu, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości. Wyproś łaskę pomocy Bożej w trudnościach oraz wzajemne oddanie siebie małżonków. W tej tajemnicy proszę szczególnie o ufność i nadzieję oraz pokorne czyste serce.   

 • Ojcze nasz...  
 • 10 x Zdrowaś...    
 • Chwała Ojcu...   
 • O mój Jezu...       

II Tajemnica Radosna - Nawiedzenie św. Elżbiety

Panie Boże,
ofiaruję Ci tę modlitwę za wstawiennictwem Św. ... (tu trzeba podać Patrona Róży, w której jestem) w intencjach Róży za mężów.

 • wymieniam JEDNORAZOWO mężów z imienia objętych w tej róży
 • mówię: II Tajemnica Radosna - Nawiedzenie św. Elżbiety  
 • czytam rozważanie   

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? (Łk 1,43).   

Niepokalana Dziewico Maryjo, Królowo Pięknej Miłości proszę Cię w intencji mojego męża i wszystkich mężów objętych modlitwą w tej róży. Przez tajemnicę Nawiedzenia św. Elżbiety pobłogosław mężom, a u Boga uproś łaskę uzdrowienia zranień i wszystkiego co uzdrowienia potrzebuje oraz łaskę przebaczenia. Udziel daru wspólnej modlitwy i dialogu, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości. Wyproś łaskę pomocy Bożej w trudnościach oraz wzajemne oddanie siebie małżonków. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wierność duchową i czystą miłość.   

 • Ojcze nasz...  
 • 10 x Zdrowaś...    
 • Chwała Ojcu...   
 • O mój Jezu...     

III Tajemnica Radosna - Narodzenie Pana Jezusa  

Panie Boże,
ofiaruję Ci tę modlitwę za wstawiennictwem Św. ... (tu trzeba podać Patrona Róży, w której jestem) w intencjach Róży za mężów.

 • wymieniam JEDNORAZOWO mężów z imienia objętych w tej róży
 • mówię: III Tajemnica Radosna - Narodzenie Pana Jezusa  
 • czytam rozważanie  

Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2,11).  

Matko Chrystusowa, Królowo Pięknej Miłości proszę Cię w intencji mojego męża i wszystkich mężów objętych modlitwą tej róży. Przez tajemnicę Narodzenia Pana Jezusa pobłogosław mężom, a u Boga uproś łaskę uzdrowienia zranień i wszystkiego co uzdrowienia potrzebuje oraz łaskę przebaczenia. Udziel daru wspólnej modlitwy i dialogu abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości. Wyproś łaskę pomocy Bożej w trudnościach oraz wzajemne oddanie siebie małżonków. W tej tajemnicy proszę szczególnie o żywą obecność Jezusa w życiu małżeństw.  

 • Ojcze nasz...  
 • 10 x Zdrowaś...    
 • Chwała Ojcu...   
 • O mój Jezu...     

IV Tajemnica Radosna - Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni   

Panie Boże,
ofiaruję Ci tę modlitwę za wstawiennictwem Św. ... (tu trzeba podać Patrona Róży, w której jestem) w intencjach Róży za mężów.

 • wymieniam JEDNORAZOWO mężów z imienia objętych w tej róży
 • mówię: IV Tajemnica Radosna - Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni    
 • czytam rozważanie

Oto Ten przeznaczony jest... na znak, któremu sprzeciwiać się będą. (Łk 2,34)

Bramo Niebieska i Arko Przymierza, Królowo Pięknej Miłości proszę Cię w intencji mojego męża i wszystkich mężów objętych modlitwą tej róży. Przez tajemnicę Ofiarowania w świątyni pobłogosław mężom, a u Boga uproś łaskę uzdrowienia zranień i wszystkiego co uzdrowienia potrzebuje oraz łaskę przebaczenia. Udziel daru wspólnej modlitwy i dialogu, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości. Wyproś łaskę pomocy Bożej w trudnościach oraz wzajemne oddanie siebie małżonków. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wytrwałość w trudnych chwilach i powierzenie się Bogu w kościele.    

 • Ojcze nasz...  
 • 10 x Zdrowaś...    
 • Chwała Ojcu...   
 • O mój Jezu...         

V Tajemnica Radosna - Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni     

Panie Boże,
ofiaruję Ci tę modlitwę za wstawiennictwem Św. ... (tu trzeba podać Patrona Róży, w której jestem) w intencjach Róży za mężów.

 • wymieniam JEDNORAZOWO mężów z imienia objętych w tej róży
 • mówię: V Tajemnica Radosna - Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni    
 • czytam rozważanie

Synu czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie.(Łk 2,48). 

Panno Roztropna, Królowo Pięknej Miłości proszę Cię w intencji mojego męża i wszystkich mężów objętych modlitwą tej róży. Przez tajemnicę Odnalezienia w świątyni pobłogosław mężom, a u Boga uproś łaskę uzdrowienia zranień i wszystkiego co uzdrowienia potrzebuje oraz łaskę przebaczenia. Udziel daru wspólnej modlitwy i dialogu, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości. Wyproś łaskę pomocy Bożej w trudnościach oraz wzajemne oddanie siebie małżonków. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wytrwałość w trudnych chwilach i powierzenie się Bogu w  kościele. W tej tajemnicy proszę szczególnie o żywą wiarę, zaufanie i roztropność. 

 • Ojcze nasz...  
 • 10 x Zdrowaś...    
 • Chwała Ojcu...   
 • O mój Jezu...        

Tajemnice Światła

I Tajemnica Światła - Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 

Panie Boże,
ofiaruję Ci tę modlitwę za wstawiennictwem Św. ... (tu trzeba podać Patrona Róży, w której jestem) w intencjach Róży za mężów.

 • wymieniam JEDNORAZOWO mężów z imienia objętych w tej róży
 • mówię: I Tajemnica Światła - Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 
 • czytam rozważanie  

A gdy Jezus został ochrzczony... głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie". (Mt 3,16-17) 

Przybytku Ducha Świętego, Królowo Pięknej Miłości proszę Cię w intencji mojego męża i wszystkich mężów objętych modlitwą w tej róży. Przez tajemnicę Chrztu Pana Jezusa w Jordanie pobłogosław mężom a u Boga uproś łaskę uzdrowienia zranień i wszystkiego co uzdrowienia potrzebuje oraz łaskę przebaczenia. Udziel daru wspólnej modlitwy i dialogu abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości. Wyproś łaskę pomocy Bożej w trudnościach oraz wzajemne oddanie siebie małżonków. W tej tajemnicy proszę szczególnie o odnowienie łaski Chrztu Świętego.   

 • Ojcze nasz...  
 • 10 x Zdrowaś...    
 • Chwała Ojcu...   
 • O mój Jezu...      

II Tajemnica Światła - Cud w Kanie Galilejskiej   

Panie Boże,
ofiaruję Ci tę modlitwę za wstawiennictwem Św. ... (tu trzeba podać Patrona Róży, w której jestem) w intencjach Róży za mężów.

 • wymieniam JEDNORAZOWO mężów z imienia objętych w tej róży
 • mówię: II Tajemnica Światła - Cud w Kanie Galilejskiej    
 • czytam rozważanie

Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie. (J 2,5)   

Maryjo Matko nasza, Królowo Pięknej Miłości proszę Cie w intencji mojego męża i wszystkich mężów objętych modlitwą w tej róży. Przez tajemnicę Cudu w Kanie Galilejskiej pobłogosław mężom, a u Boga uproś łaskę uzdrowienia zranień i wszystkiego co uzdrowienia potrzebuje oraz łaskę przebaczenia. Udziel daru wspólnej modlitwy i dialogu, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości. Wyproś łaskę pomocy Bożej w trudnościach oraz wzajemne oddanie siebie małżonków. W tej tajemnicy proszę szczególnie o dar Miłości w życiu mężów i o umiejętność dzielenia się Miłością.    

 • Ojcze nasz...  
 • 10 x Zdrowaś...    
 • Chwała Ojcu...   
 • O mój Jezu...    

III Tajemnica Światła - Głoszenie Królestwa Bożego 

Panie Boże,
ofiaruję Ci tę modlitwę za wstawiennictwem Św. ... (tu trzeba podać Patrona Róży, w której jestem) w intencjach Róży za mężów.

 • wymieniam JEDNORAZOWO mężów z imienia objętych w tej róży
 • mówię: III Tajemnica Światła - Głoszenie Królestwa Bożego    
 • czytam rozważanie

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. (Mk 1,14-15).    

Matko naszego nawrócenia, Królowo Pięknej Miłości proszę Cie w intencji mojego męża i wszystkich mężów objętych modlitwą w tej róży. Przez tajemnicę Głoszenia Królestwa Bożego pobłogosław mężom, a u Boga uproś łaskę uzdrowienia zranień i wszystkiego co uzdrowienia potrzebuje oraz łaskę przebaczenia. Udziel daru wspólnej modlitwy i dialogu abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości. Wyproś łaskę pomocy Bożej w trudnościach oraz wzajemne oddanie siebie małżonków. W tej tajemnicy proszę szczególnie o nawrócenie i odpowiedź na dobre natchnienie.    

 • Ojcze nasz...  
 • 10 x Zdrowaś...    
 • Chwała Ojcu...   
 • O mój Jezu...   

IV Tajemnica Światła - Przemienienie na górze Tabor   

Panie Boże,
ofiaruję Ci tę modlitwę za wstawiennictwem Św. ... (tu trzeba podać Patrona Róży, w której jestem) w intencjach Róży za mężów.

 • wymieniam JEDNORAZOWO mężów z imienia objętych w tej róży
 • mówię: IV Tajemnica Światła - Przemienienie na górze Tabor      
 • czytam rozważanie

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką.Tam przemienił się wobec nich. (Mk 9,2) 

Zwierciadło sprawiedliwości, Królowo Pięknej Miłości proszę Cię w intencji mojego męża i wszystkich mężów objętych modlitwą w tej róży. Przez tajemnicę Przemienienia błogosław mężom, a u Boga uproś łaskę uzdrowienia zranień i wszystkiego co uzdrowienia potrzebuje oraz łaskę przebaczenia. Udziel daru wspólnej modlitwy i dialogu abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości. Wyproś łaskę pomocy Bożej w trudnościach oraz wzajemne oddanie siebie małżonków. W tej tajemnicy proszę szczególnie o przemianę serca i przeżywanie Bożej obecności w życiu.   

 • Ojcze nasz...  
 • 10 x Zdrowaś...    
 • Chwała Ojcu...   
 • O mój Jezu...  

V Tajemnica Światła - Ustanowienie Eucharystii     

Panie Boże,
ofiaruję Ci tę modlitwę za wstawiennictwem Św. ... (tu trzeba podać Patrona Róży, w której jestem) w intencjach Róży za mężów.

 • wymieniam JEDNORAZOWO mężów z imienia objętych w tej róży
 • mówię: V Tajemnica Światła - Ustanowienie Eucharystii       
 • czytam rozważanie

To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! (Łk 22,19).

Panno Czcigodna, Królowo Pięknej Miłości proszę Cię w intencji mojego męża i wszystkich mężów objętych modlitwą w tej róży. Przez tajemnicę Ustanowienia Eucharystii pobłogosław mężom, a u Boga uproś łaskę uzdrowienia zranień i wszystkiego co uzdrowienia potrzebuje oraz łaskę przebaczenia. Udziel daru wspólnej modlitwy i dialogu, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości. Wyproś łaskę pomocy Bożej w trudnościach oraz wzajemne oddanie siebie małżonków. W tej tajemnicy proszę szczególnie o godne, święte i jak najczęstsze uczestnictwo w Eucharystii.    

 • Ojcze nasz...  
 • 10 x Zdrowaś...    
 • Chwała Ojcu...   
 • O mój Jezu...  

Tajemnice Bolesne

I Tajemnica Bolesna - Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Panie Boże,
ofiaruję Ci tę modlitwę za wstawiennictwem Św. ... (tu trzeba podać Patrona Róży, w której jestem) w intencjach Róży za mężów.

 • wymieniam JEDNORAZOWO mężów z imienia objętych w tej róży
 • mówię: I Tajemnica Bolesna - Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 
 • czytam rozważanie

Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. (Mt 26,39). 

Panno Wierna, Królowo Pięknej Miłości proszę Cię w intencji mojego męża i wszystkich mężów objętych modlitwą w tej róży. Przez tajemnicę Modlitwy Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym pobłogosław mężom, a u Boga uproś łaskę uzdrowienia zranień i wszystkiego co uzdrowienia potrzebuje oraz łaskę przebaczenia. Udziel daru wspólnej modlitwy i dialogu, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości. Wyproś łaskę pomocy Bożej w trudnościach oraz wzajemne oddanie siebie małżonków. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wierność w modlitwie.   

 • Ojcze nasz...  
 • 10 x Zdrowaś...    
 • Chwała Ojcu...   
 • O mój Jezu...    

II Tajemnica Bolesna - Biczowanie Pana Jezusa 

Panie Boże,
ofiaruję Ci tę modlitwę za wstawiennictwem Św. ... (tu trzeba podać Patrona Róży, w której jestem) w intencjach Róży za mężów.

 • wymieniam JEDNORAZOWO mężów z imienia objętych w tej róży
 • mówię: II Tajemnica Bolesna - Biczowanie Pana Jezusa  
 • czytam rozważanie

Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. (J 19,1).

Matko Bolesna, Królowo Pięknej Miłości proszę Cię w intencji mojego męża i wszystkich mężów objętych modlitwą w tej róży. Przez tajemnicę Biczowania Pana Jezusa pobłogosław mężom, a u Boga uproś łaskę uzdrowienia zranień i wszystkiego co uzdrowienia potrzebuje oraz łaskę przebaczenia. Udziel daru wspólnej modlitwy i dialogu, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości. Wyproś łaskę pomocy Bożej w trudnościach oraz wzajemne oddanie siebie małżonków. W tej tajemnicy proszę szczególnie o uzdrowienie przyczyn grzechów i nawrócenie.   

 • Ojcze nasz...  
 • 10 x Zdrowaś...    
 • Chwała Ojcu...   
 • O mój Jezu...  

III Tajemnica Bolesna - Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa  

Panie Boże,
ofiaruję Ci tę modlitwę za wstawiennictwem Św. ... (tu trzeba podać Patrona Róży, w której jestem) w intencjach Róży za mężów.

 • wymieniam JEDNORAZOWO mężów z imienia objętych w tej róży
 • mówię: III Tajemnica Bolesna - Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa    
 • czytam rozważanie

Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. (J 8,37)

Matko Bolesna, Królowo Pięknej Miłości proszę Cie w intencji mojego męża i wszystkich mężów objętych modlitwą w tej róży. Przez tajemnicę Ukoronowania Cierniem Pana Jezusa pobłogosław mężom a u Boga uproś łaskę uzdrowienia zranień i wszystkiego co uzdrowienia potrzebuje oraz łaskę przebaczenia. Udziel daru wspólnej modlitwy i dialogu abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości. Wyproś łaskę pomocy Bożej w trudnościach oraz wzajemne oddanie siebie małżonków. W tej tajemnicy proszę szczególnie o umiejętność wybaczania i słuchania.   

 • Ojcze nasz...  
 • 10 x Zdrowaś...    
 • Chwała Ojcu...   
 • O mój Jezu...

IV Tajemnica Bolesna Droga Krzyżowa Pana Jezusa     

Panie Boże,
ofiaruję Ci tę modlitwę za wstawiennictwem Św. ... (tu trzeba podać Patrona Róży, w której jestem) w intencjach Róży za mężów.

 • wymieniam JEDNORAZOWO mężów z imienia objętych w tej róży
 • mówię: IV Tajemnica Bolesna - Droga Krzyżowa Pana Jezusa   
 • czytam rozważanie

Jeśli kto chce pójść za Mną... niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. (Mk 8,34)  

Matko Bolesna, Wspomożenie Wiernych, Królowo Pięknej Miłości proszę Cie w intencji mojego męża i wszystkich mężów objętych modlitwą w tej róży. Przez tajemnicę Męki Drogi Krzyżowej Pana Jezusa pobłogosław mężom, a u Boga uproś łaskę   uzdrowienia zranień i wszystkiego co uzdrowienia potrzebuje oraz łaskę przebaczenia. Udziel daru wspólnej modlitwy i dialogu, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości. Wyproś łaskę pomocy Bożej w trudnościach oraz wzajemne oddanie siebie małżonków. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę powstania z upadków grzechowych, szczere i częste spowiedzi święte.   

 • Ojcze nasz...  
 • 10 x Zdrowaś...    
 • Chwała Ojcu...   
 • O mój Jezu...  

V Tajemnica Bolesna - Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu    

Panie Boże,
ofiaruję Ci tę modlitwę za wstawiennictwem Św. ... (tu trzeba podać Patrona Róży, w której jestem) w intencjach Róży za mężów.

 • wymieniam JEDNORAZOWO mężów z imienia objętych w tej róży
 • mówię: V Tajemnica Bolesna - Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu    
 • czytam rozważanie

Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jezusa. (Łk 23,33)

Gwiazdo  Zaranna, Królowo Pięknej Miłości proszę Cię w intencji mojego męża i wszystkich mężów objętych modlitwą w tej róży. Przez tajemnicę Ukrzyżowania i Śmierci Pana Jezusa pobłogosław mężom, a u Boga uproś łaskę uzdrowienia zranień i wszystkiego co uzdrowienia potrzebuje oraz łaskę przebaczenia. Udziel daru wspólnej modlitwy i dialogu, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości. Wyproś łaskę pomocy Bożej w trudnościach oraz wzajemne oddanie siebie małżonków. W tej tajemnicy proszę szczególnie o nieprzebraną ufność w Boże Miłosierdzie wypływające z tajemnicy Krzyża. 

 • Ojcze nasz...  
 • 10 x Zdrowaś...    
 • Chwała Ojcu...   
 • O mój Jezu...  

Tajemnice Chwalebne

I Tajemnica Chwalebna - Zmartwychwstanie Pana Jezusa  

Panie Boże,
ofiaruję Ci tę modlitwę za wstawiennictwem Św. ... (tu trzeba podać Patrona Róży, w której jestem) w intencjach Róży za mężów.

 • wymieniam JEDNORAZOWO mężów z imienia objętych w tej róży
 • mówię: I Tajemnica Chwalebna - Zmartwychwstanie Pana Jezusa  
 • czytam rozważanie

Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego, powstał, nie ma Go tu… Zmartwychwstał. (Mk 16,6)   

Proszę Cię Jezu w intencji mojego męża i wszystkich mężów objętych modlitwą w tej róży. Przez tajemnicę Zmartwychwstania Pana Jezusa pobłogosław mężom, a u Boga uproś łaskę uzdrowienia zranień i wszystkiego co uzdrowienia potrzebuje oraz łaskę przebaczenia. Udziel daru wspólnej modlitwy i dialogu, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości. Wyproś łaskę pomocy Bożej w trudnościach   oraz wzajemne oddanie siebie małżonków. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę Twego Pokoju w sercu.  

 • Ojcze nasz...  
 • 10 x Zdrowaś...    
 • Chwała Ojcu...   
 • O mój Jezu...    

II Tajemnica Chwalebna - Wniebowstąpienie Pana Jezusa   

Panie Boże,
ofiaruję Ci tę modlitwę za wstawiennictwem Św. ... (tu trzeba podać Patrona Róży, w której jestem) w intencjach Róży za mężów.

 • wymieniam JEDNORAZOWO mężów z imienia objętych w tej róży
 • mówię: II Tajemnica Chwalebna - Wniebowstąpienie Pana Jezusa  
 • czytam rozważanie

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele... Idę przygotować wam miejsce. (J 14,2)   

Proszę Cię Jezu w intencji mojego męża i wszystkich mężów objętych modlitwą w tej róży. Przez tajemnicę Wniebowzięcia Pana Jezusa pobłogosław mężom, a u Boga uproś łaskę uzdrowienia zranień i wszystkiego co uzdrowienia potrzebuje oraz łaskę przebaczenia. Udziel daru wspólnej modlitwy i dialogu abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości. Wyproś łaskę pomocy Bożej w trudnościach oraz wzajemne oddanie siebie małżonków. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę dobrego wypełniania Twoich słów i przykazań.   

 • Ojcze nasz...  
 • 10 x Zdrowaś...    
 • Chwała Ojcu...   
 • O mój Jezu..

III Tajemnica Chwalebna - Zesłanie Ducha Świętego  

Panie Boże,
ofiaruję Ci tę modlitwę za wstawiennictwem Św. ... (tu trzeba podać Patrona Róży, w której jestem) w intencjach Róży za mężów.

 • wymieniam JEDNORAZOWO mężów z imienia objętych w tej róży
 • mówię: III Tajemnica Chwalebna - Zesłanie Ducha Świętego      
 • czytam rozważanie

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. (Dz 2,4)  

Proszę Cię Jezu w intencji mojego męża i wszystkich mężów objętych modlitwą w tej róży. Przez tajemnicę Zesłania Ducha Świętego pobłogosław mężom, a u Boga uproś łaskę uzdrowienia zranień i wszystkiego co uzdrowienia potrzebuje oraz łaskę przebaczenia. Udziel daru wspólnej modlitwy i dialogu, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości. Wyproś łaskę pomocy Bożej w trudnościach oraz wzajemne oddanie siebie małżonków. W tej tajemnicy proszę szczególnie o Ducha Świętego w naszym życiu jego   działanie i charyzmaty. 

 • Ojcze nasz...  
 • 10 x Zdrowaś...    
 • Chwała Ojcu...   
 • O mój Jezu..

IV Tajemnica Chwalebna - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny   

Panie Boże,
ofiaruję Ci tę modlitwę za wstawiennictwem Św. ... (tu trzeba podać Patrona Róży, w której jestem) w intencjach Róży za mężów.

 • wymieniam JEDNORAZOWO mężów z imienia objętych w tej róży
 • mówię: IV Tajemnica Chwalebna - Wniebowzięcie Najświętszej   Maryi Panny       
 • czytam rozważanie

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem. (J 17,24)  

Proszę Cię Jezu w intencji mojego męża i wszystkich mężów objętych modlitwą w tej róży. Przez tajemnicę Wniebowzięcia NMP pobłogosław mężom, a u Boga uproś łaskę uzdrowienia zranień i wszystkiego co uzdrowienia potrzebuje oraz łaskę przebaczenia. Udziel daru wspólnej modlitwy i dialogu, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości. Wyproś łaskę pomocy Bożej w trudnościach oraz wzajemne oddanie siebie małżonków. W tej tajemnicy pragnę podziękować za wszystkie dary i łaski otrzymane za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i tej   modlitwy.  

 • Ojcze nasz...  
 • 10 x Zdrowaś...    
 • Chwała Ojcu...   
 • O mój Jezu...

V Tajemnica Chwalebna - Ukoronowanie Matki Bożej na Królową   nieba i ziemi   

Panie Boże,
ofiaruję Ci tę modlitwę za wstawiennictwem Św. ... (tu trzeba podać Patrona Róży, w której jestem) w intencjach Róży za mężów.

 • wymieniam JEDNORAZOWO mężów z imienia objętych w tej róży
 • mówię: V Tajemnica Chwalebna - Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi   
 • czytam rozważanie

Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie. (Ap 3,21)

Proszę Cię Jezu w intencji mojego męża i wszystkich mężów objętych modlitwą w tej róży. Przez tajemnicę Ukoronowania Marii pobłogosław mężom, a u Boga uproś łaskę uzdrowienia zranień i wszystkiego co uzdrowienia potrzebuje oraz łaskę przebaczenia. Udziel daru wspólnej modlitwy i dialogu abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości. Wyproś łaskę pomocy Bożej w trudnościach oraz wzajemne oddanie siebie małżonków. W tej tajemnicy pragnę uwielbić Twoje Miłosierdzie w darach jakimi nas obdarzyłeś poprzez Maryję Królową Różańca   Świętego.   

 • Ojcze nasz...  
 • 10 x Zdrowaś...    
 • Chwała Ojcu...   
 • O mój Jezu...
 • Pod Twoją obronę...
 • Żegnam się znakiem Krzyża św.