RÓŻANIEC ZA RODZICÓWOdmawiajcie różaniec codziennie i uczcie innych go odmawiać

/Matka Teresa z Kalkuty/


Módlmy się za rodziców, aby wzmocnieni wiarą pomagali nam być cały czas przy Bogu...

Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża kochającego swoich rodziców, proszę Cię, Ojcze, abyś wynagrodził moim rodzicom ich miłość i trud mojego wychowania. Dodaj im sił w zmaganiu się z codziennością, wybacz im ich słabości, a kiedyś, gdy nadejdzie czas, daj im radość życia wiecznego. Amen.

Materiały do pobrania

Rozważania do tajemnic


Warto modlić się za rodziców 


Panie Boże, dziękuję Ci za moich rodziców, za ich poświęcenie, bezwarunkową miłość do mnie i za ich troskę o moje codzienne potrzeby. Proszę Cię, abyś obdarzył ich dobrym zdrowiem i błogosławił ich pracy. Proszę Cię, naucz mnie okazywać im wdzięczność i spraw, bym nigdy ich nie zawiódł. Pomóż mi cierpliwie, z miłością i szacunkiem trwać przy nich w chwilach trudnych, w cierpieniu, chorobie i starości. A gdy przyjdzie godzina śmierci, przyjmij ich, Panie, do swego królestwa.


Podaruj swoim rodzicom najlepszy prezent – módl się za nich modlitwą różańcową.

Dołącz do Różańca za Rodziców.

Jak to działa?

Zaangażowanie w taką formę modlitwy wynika z dobrej woli.

W ramach danej róży modlimy się za własnych rodziców, jak również za rodziców innych członków róży (każda róża docelowo liczy 20 członków.

Przynależność do róży sprawia, że modlimy się za własnych rodziców oraz automatycznie modlitwą objęci są prawni opiekunowie, teściowie, rodzice chrzestni (żywi jak i zmarli).

Każdy uczestnik otrzymuje określoną tajemnicę różańca i codziennie odmawia 10 Zdrowaś... Po miesiącu następuje zmiana tajemnicy.

Kontaktujemy się e-mailowo. 

Nie jest wymagana obecność osobista na spotkaniach... 


W taką formę modlitwy mogą włączyć się zarówno DZIECI jak i OSOBY DOROSŁE z różnych miejsc na świecie. 

Taka forma modlitwy, gdzie nie jest wymagany kontakt bezpośredni sprawia, że angażują się osoby, które np. nie mają możliwości uczestnictwa w spotkaniach, jak to miejsce w przypadku tradycyjnych kół różańcowych.


Ile czasu potrzeba na 10-tkę różańca?

To tylko ok. 5 minut dziennie, codziennie.

Często przed podjęciem decyzji niektórzy mają obawy, że nie podołają, że zapomną odmówić różaniec. Po niedługim czasie okazuje się, że 10 Zdrowaś... (ok. 5 minut dziennie) to nie jest duże obciążenie. Taką modlitwę można odmówić nawet w autobusie, jadąc samochodem, czy w czasie drogi do szkoły, do pracy.

Co uzyskujemy z powodu uczestnictwa w takiej róży?

 1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym rodzicom - i to codziennie - wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży - pełniej wypełniamy 4 przykazanie. 
 2. Rozwój naszej osobistej modlitwy, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie. Jak najbardziej zalecane i bardzo owocne!
 3. Pewność że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za naszych rodziców!

Istniejące róże modlących się za swoich rodziców:

 1. Róża Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca NMP 
 2. Róża Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
 3. Róża NMP Fatimskiej
 4. Róża NMP Królowej Różańca Świętego
 5. Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 6. Róża Najświętszego Serca Pana Jezusa
 7. Róża św. Rodziny
 8. Róża Matki Bożej Szkaplerznej
 9. Róża św. Anny i św. Joachima rodziców NMP
 10. Róża św. Józefa
 11. Róża Najświętszej Maryi Panny, Królowej Aniołów
 12. Róża św. Judy Tadeusza
 13. Róża św. Barbary
 14. Róża św. Ojca Pio


Intencje:

 • Prosimy o to, aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów naszych (jako synów i córki), aby nasze grzechy dawne, ale również obecne nie wpływały negatywnie na naszych rodziców; 
 • Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy w intencji rodziców, aby jak najwięcej osób mogło otrzymać od swoich synów i córek (małych i już dorosłych) modlitwę i błogosławieństwo!
 • O uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki spotykają naszych rodziców;
 • W intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.
 • Prosimy o błogosławieństwo dla naszych rodziców, aby w pełni czerpali ze skarbca Bożej Miłości;


W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, adres e-mail oraz imiona rodziców.

Wszystkie osoby zainteresowane taką formą modlitwy prosimy o kontakt: