RÓŻANIEC ZA OSOBY W KRYZYSIEOdmawiajcie różaniec codziennie i uczcie innych go odmawiać

/Matka Teresa z Kalkuty/

Co może zrobić człowiek, który czuje się bezradny, co ma powiedzieć poza "Zdrowaś Maryjo"?


Myślę i doświadczam, że różaniec wpada w ręce wówczas, kiedy już wszystko inne z nich wypada - kiedy nie ma pieniędzy, zdrowia, argumentów. Kiedy tyle chciałoby się Panu Bogu powiedzieć, a na wszystko brakuje słów.

(Ks. Jan Kwiatkowski) 


Podejmij modlitwę za człowieka, który przeżywa w swoim życiu kryzys:

za Brata / Siostrę, za Syna / Córkę, za Matkę / Ojca, za Męża / Żonę, za Koleżankę / Kolegę, za Kuzyna / Kuzynkę, za Sąsiada / Sąsiadkę...  w kryzysie, który jest wołaniem o ratunek...

 • o zdrowie,
 • o przemianę życia,
 • o nawrócenie,
 • o pracę,
 • o wyjście z nałogu,
 • o ratunek dla małżeństwa w kryzysie,
 • o jedność w rodzinie,
 • o uzdrowienie relacji,
 • o wiarę,
 • ...

Dla Jezusa bliźnim jest każdy, za kogo warto umrzeć, by ów ktoś mógł żyć. 

Uczony w Prawie (Łk 10,25–29)

A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: „Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu odpowiedział: „Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?” On rzekł: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego.” Jezus rzekł do niego: „Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył.” Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: „A kto jest moim bliźnim?”

Dla mnie bliźnim jest każdy, za kogo chcę się modlić, by ów ktoś, mógł osiągnąć życie wieczne.


Jak to działa?

Zaangażowanie w taką formę modlitwy wynika z dobrej woli.

Każdy uczestnik otrzymuje określoną tajemnicę różańca i codziennie odmawia 10 Zdrowaś... Po miesiącu następuje zmiana tajemnicy.

Kontaktujemy się e-mailowo i za pośrednictwem portali społecznościowych. Nie jest wymagana obecność osobista na spotkaniach... Dzięki temu mogą włączyć się osoby z różnych miejsc na świecie. 

Taka forma modlitwy, gdzie nie jest wymagany kontakt bezpośredni sprawia, że angażują się osoby, które np. nie mają możliwości uczestnictwa w spotkaniach, jak to miejsce w przypadku tradycyjnych kół różańcowych.

Ile czasu potrzeba na 10-tkę różańca?

To tylko ok. 5 minut dziennie, codziennie.
Często przed podjęciem decyzji niektórzy mają obawy, że nie podołają, że zapomną odmówić różaniec. Po niedługim czasie okazuje się, że 10 Zdrowaś... (ok. 5 minut dziennie) to nie jest duże obciążenie. Taką modlitwę można odmówić nawet w autobusie, jadąc samochodem, czy w czasie drogi do pracy.


Co uzyskujemy z powodu uczestnictwa w takiej róży?

 1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym bliskim - i to codziennie - wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask).
 2. Rozwój naszej osobistej modlitwy.


Istniejące róże:

 1. Róża św. Ojca Pio
 2. Róża św. Rity
 3. Róża św. Judy Tadeusza


W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, adres e-mail oraz imię osoby, którą obejmiemy modlitwą.

Wszystkie osoby zainteresowane taką formą modlitwy prosimy o kontakt: