RÓŻANIEC ZA KAPŁANA„Dopiero w niebie kapłani w pełni pojmą samych siebie. Gdyby ktoś już na ziemi do końca zrozumiał kapłańską godność, to umarłby – nie z lęku, lecz z miłości”. 


św. Jan Maria Vianney

 

„O Boże mój, pozwól mi nawrócić moją parafię: zgadzam się przyjąć wszystkie cierpienia, jakie zechcesz mi zesłać w ciągu całego mego życia”.


św. Jan Maria Vianney


SKOŃCZ Z NARZEKANIEM NA KSIĘŻY, tylko się za nich módl...

OTACZAMY MODLITWĄ KONKRETNYCH KAPŁANÓW (z imienia i nazwiska), którzy udzielali nam sakramentów, którzy posługują w naszych parafiach, wszystkich, którzy pojawili się na drodze naszego życia z posługą kapłańską - żyjących oraz tych, którzy już odeszli do Domu Ojca...


"Zostałem pobłogosławiony obecnością wielu wspaniałych kapłanów w moim życiu. Kiedy dorastałem w Dorchester, od czasu do czasu wpadałem w kłopoty, ale zawsze miałem księdza, który mi pomagał.

Ksiądz pobłogosławił moje małżeństwo. Moje dzieci zostały ochrzczone przez księdza. I gdy ktoś z mojej rodziny umarł, wszyscy zostali pogrzebani przez księży. Moje grzechy są odpuszczane, kiedy idę do księdza do spowiedzi. Za każdym razem, kiedy idę na mszę, przez ręce księdza przyjmuję Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, która umacnia mnie, bym dzielił się katolicką wiarą z innymi".

Mark Wahlberg (ameryk. aktor)


Podejmij modlitwę za swojego KAPŁANA 10-tką różańca.

Powstaje RÓŻA RÓŻAŃCOWA ZA KAPŁANÓWJAK TO DZIAŁA?

Każdy uczestnik otrzymuje określoną tajemnicę różańca i codziennie odmawia 10 Zdrowaś... Po miesiącu następuje zmiana tajemnicy.ILE CZASU ZAJMIE MI TO KAŻDEGO DNIA?

To tylko ok. 4-5 minut dziennie.
Kontaktujemy się e-mailowo i za pośrednictwem portali społecznościowych. W taką formę modlitwy mogą włączyć się osoby z różnych miejsc na świecie.


CO ZYSKUJEMY Z POWODU UCZESTNICTWA W TAKIEJ MODLITWIE ROŻAŃCOWEJ?

  • Dajemy najpiękniejszy prezent kapłanom, których spotkaliśmy w naszym życiu – wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask)  
  • Rozwój naszej osobistej modlitwy


Istniejące Róże za Kapłanów:

  1. Róża św. Jana Marii Vianneya
  2. Róża bł. ks. Jerzego Popiełuszki
  3. Róża św. Maksymiliana Marii Kolbe
  4. Róża św. Andrzeja Boboli


W zgłoszeniu proszę podać swoje imię, nazwisko i e-mail oraz imię i nazwisko kapłana, nazwę parafii, w której posługuje, miejscowość.


Wszystkie osoby zainteresowane taką formą modlitwy prosimy o kontakt: