RÓŻANIEC ZA DZIECIOd dnia 8 grudnia 2006 Matka Boża Oliwska jest patronką Modlitwy Różańcowej Rodziców w Intencji Dzieci

Siła modlitwy różańcowej

Nie ma takiego problemu, ani osobistego, ani rodzinnego, którego nie można byłoby rozwiązać przy pomocy Różańca.

/słowa Matki Bożej wypowiedziane w Fatimie do siostry Łucji/ 

Święty Jan Paweł II tak mówił do rodziców: 

"Jeśli chcecie - wy, rodzice - obronić wasze dzieci przed demoralizacją, przed duchową pustką, jaką proponuje świat przez różne środowiska, a nawet szkolne programy, otoczcie te dzieci ciepłem waszej rodzicielskiej miłości i dajcie im przykład chrześcijańskiego życia. Wszystkim rodzicom, którzy podejmują codzienny trud utrzymania i wychowania swego potomstwa, oddaję hołd".

Masz dzieci, kochasz je i pragniesz dla nich tego co najlepsze?

Podaruj swojemu dziecku najlepszy prezent – módl się za nie modlitwą różańcową.

Dołącz do Różańca rodziców za dzieci.


Jak to działa?

Zaangażowanie w taką formę modlitwy wynika z dobrej woli.

W ramach danej róży modlimy się za własne dzieci, jak również za dzieci innych członków róży (każda róża docelowo liczy 20 członków - to cała gromadka dzieci.

Modlitwa różańcowa za dzieci została zainicjowana w Gdańsku-Oliwie w 2001 r. przez osoby uczestniczące w rekolekcjach dot. m.in. modlitwy przebaczenia, uzdrowienia relacji rodzice - dzieci. Tak rozpoczęło się dzieło, które zaczęło się dynamicznie rozwijać. W krótkim czasie zaczęły powstawać róże różańcowe, których członkami są rodzice w Polsce, ale i z różnych zakątków świata. Przynależność do róży sprawia, że modlimy się za własne dzieci, przy czym automatycznie modlitwą tą objęte zostają nasze dzieci chrzestne.

Każdy uczestnik otrzymuje określoną tajemnicę różańca i codziennie odmawia 10 Zdrowaś... Po miesiącu następuje zmiana tajemnicy.

Kontaktujemy się e-mailowo. Nie jest wymagana obecność osobista na spotkaniach... W taką formę modlitwy mogą włączyć się osoby z różnych miejsc na świecie. Taka forma modlitwy, gdzie nie jest wymagany kontakt bezpośredni sprawia, że angażują się osoby, które np. nie mają możliwości uczestnictwa w spotkaniach, jak to miejsce w przypadku tradycyjnych kół różańcowych.

Ile czasu potrzeba na 10-tkę różańca?

To tylko ok. 5 minut dziennie, codziennie.

Często przed podjęciem decyzji niektórzy mają obawy, że nie podołają, że zapomną odmówić różaniec. Po niedługim czasie okazuje się, że 10 Zdrowaś... (ok. 5 minut dziennie) to nie jest duże obciążenie. Taką modlitwę można odmówić nawet w autobusie, jadąc samochodem, czy w czasie drogi do pracy.

Co uzyskujemy z powodu uczestnictwa w takiej róży?

 1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom - i to codziennie - wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) - pełniej wypełniamy 4 przykazanie.
 2. Pewność że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę - jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!
 3. Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie (jak najbardziej zalecane i bardzo owocne!

Istniejące róże rodziców za dzieci:

 1. Róża św. Jana Pawła II
 2. Róża św. Michała Archanioła
 3. Róża św. Stanisława Kostki
 4. Róża Niepokalanego Poczęcia NMP
 5. Róża św. Matki Teresy z Kalkuty
 6. Róża św. Rodziny
 7. Róża św. Filomeny
 8. Róża św. Joanny Beretty Molla
 9. Róża św. Józefa
 10. Róża św. Jacka
 11. Róża św. Maksymiliana Marii Kolbe
 12. Róża św. Ludwika Marii Grignion de Montfort
 13. Róża św. Dominika Savio
 14. Róża św. Jana Bosko
 15. Róża św. Agnieszki Rzymskiej
 16. Róża św. Moniki
 17. Róża św. Katarzyny Laboure
 18. Róża św. Pankracego
 19. Róża bł. Księdza Jerzego Popiełuszki
 20. Róża św. Anny
 21. Róża św. Marii Goretti
 22. Róża św. Antoniego Padewskiego
 23. Róża bł. Karoliny Kózkówny
 24. Róża św. Kingi
 25. Róża św. s. Urszuli Ledóchowskiej
 26. Róża bł. Bronisława Markiewicza
 27. Róża św. Ojca Pio
 28. Róża Świętej Bożej Rodzicielki

Intencje:

 • prosimy o to aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów.
 • Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!
 • O uzdrowienie przyczyn grzechów których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku.
 • w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego


W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, adres e-mail oraz imiona dzieci.


Wszystkie osoby zainteresowane taką formą modlitwy prosimy o kontakt: