RÓŻANIEC ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCENaukę o czyśćcu wyraża kanon 1031 i 1032 Katechizmu Kościoła Katolickiego: 

„Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba”.


„Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Musimy opróżnić czyściec. Wszystkie dusze muszą być uwolnione”.

św. Ojciec Pio


Za pośrednictwem św. Brygidy, Matka Boża zwraca się do nas z następującym przesłaniem: 

Jestem Matką wszystkich dusz czyśćcowych; wszystkie męki na jakie zasłużyli, nieustannie łagodzone są Moim wstawiennictwem.Jak możemy pomóc duszom cierpiącym w czyśćcu?

 • Ofiarować Mszę św. w ich intencji;
 • Każde cierpienie ofiarować w ich intencji (zastępcze cierpienie pokutne przynosi im dużą ulgę);
 • Odmawiać Różaniec będący po Mszy św. najbardziej skutecznym środkiem pomocy duszom czyśćcowym;
 • Odprawiać Drogę Krzyżową;
 • Ofiarować odpusty w ich intencji przez nawiedzenie kościoła lub kaplicy 2 listopada i odmówienie tam, Ojcze Nasz… i Wierzę w Boga…, a w dniach 1-8 listopada nawiedzenie cmentarza z modlitwą za zmarłych (za nawiedzenie cmentarza w inne dni przewidziany jest odpust cząstkowy).         

To są odpusty przypisane tylko duszom czyśćcowym. Wszystkie inne odpusty możemy również ofiarować w ich intencji.    


Dusze w Czyśćcu same sobie pomóc już nie mogą 

Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy przyjść im z pomocą.  

Dołącz do Różańca za Dusze Czyśćcowe


Jak to działa?

Zaangażowanie w taką formę modlitwy wynika z dobrej woli.

W ramach danej róży modlimy się za dusze bliskich zmarłych oraz za dusze, o których nikt nie pamięta (każda róża docelowo liczy 20 członków).

Każdy uczestnik otrzymuje określoną tajemnicę różańca i codziennie odmawia 10 Zdrowaś... Po miesiącu następuje zmiana tajemnicy.

Kontaktujemy się e-mailowo. Nie jest wymagana obecność osobista na spotkaniach... W taką formę modlitwy mogą włączyć się osoby z różnych miejsc na świecie. Taka forma modlitwy, gdzie nie jest wymagany kontakt bezpośredni sprawia, że angażują się osoby, które np. nie mają możliwości uczestnictwa w spotkaniach, jak to miejsce w przypadku tradycyjnych kół różańcowych.

Ile czasu potrzeba na 10-tkę różańca?

To tylko ok. 5 minut dziennie, codziennie.

Często przed podjęciem decyzji niektórzy mają obawy, że nie podołają, że zapomną odmówić różaniec. Po niedługim czasie okazuje się, że 10 Zdrowaś... (ok. 5 minut dziennie) to nie jest duże obciążenie. Taką modlitwę można odmówić nawet w autobusie, jadąc samochodem, czy w czasie drogi do pracy.

Co uzyskujemy z powodu uczestnictwa w takiej róży?

 1. Dajemy najpiękniejszy prezent duszom naszych bliźnich, którzy w czyśćcu muszą przygotować się na spotkanie z Bogiem.
 2. W praktyczny sposób okazujemy naszą wiarę w Świętych Obcowanie, które jest wzajemną wymianą darów duchowych między niebem, czyśćcem a ziemią. 
 3. Dbamy o rozwój naszej osobistej modlitwy.


Istniejące róże za dusze w czyśćcu cierpiące:

 1. Róża św. Brygidy Szwedzkiej
 2. Róża św. Gertrudy Wielkiej
 3. Róża św. Ojca Pio
 4. Róża św. Siostry Faustyny Kowalskiej
 5. Róża św. o. Stanisława Papczyńskiego
 6. Róża św. Katarzyny Genueńskiej
 7. Róża św. Józefa
 8. Róża św. Barbary
 9. Róża św. Michała Archanioła
 10. Róża św. Jana Chrzciciela
 11. Róża bł. o. Honorata Koźmińskiego
 12. Róża św. o. Charbela (św. Sarbeliusz Makhluf, prezbiter)
 13. Róża św. Jana Marii Vianneya
 14. Róża św. Teresy z Avilla (św. Teresa od Jezusa, Teresa Wielka)
 15. Róża św. Katarzyny Sieneńskiej (Katarzyna ze Sieny)
 16. Róża św. Wincentego Pallotti
 17. Róża św. Jana Pawła II
 18. Róża bł. Anny Katarzyny Emmerich
 19. Róża św. Jana od Krzyża
 20. Róża św. Benedykta z Nursji


Intencje:

 • prosimy o wybawienie dusz z mąk czyśćcowych - dusz naszych bliskich oraz tych wszystkich dusz, o których nikt nie pamięta; 
 • prosimy o wysłuchanie próśb, jakie zanoszą za nami dusze czyśćcowe, wdzięczne za otrzymaną od nas pomoc w skróceniu ich czyśćcowych kar;
 • prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy w intencji dusz w czyśćcu cierpiących, aby jak najwięcej dusz mogło otrzymać skrócenie kar czyśćcowych i otrzymać łaskę oglądania Boga w niebie;  
 • prosimy w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.  

Wszystkie osoby zainteresowane taką formą modlitwy prosimy o kontakt: