RÓŻANIEC ZA ŻONĘProszę weźcie znów ufnie do rąk różaniec, 

odkrywając na nowo w świetle Pisma Świętego 

jego przeogromną moc.


św. Jan Paweł II 


Szukamy mężów, którzy chcą przyłączyć się do codziennej modlitwy za swoją żonę.

Każda grupa będzie gromadziła 20 mężów, którzy będą modlili się za swoje żony i za wszystkie żony z tej grupy różańcowej. Tym sposobem każda żona będzie codziennie „omadlana” całym różańcem.O CO CHODZI?

Każdego dnia za Twoją żonę modlić się będziesz Ty oraz 19 innych mężów, czyli każdego dnia za Twoją żonę będzie odmawiany cały różaniec. Twoja Żona będzie więc miała zapewnioną opiekę Maryi każdego dnia.


JAK TO SIĘ ODBYWA?

Nasza modlitwa oparta będzie na „róży różańcowej”. Ta nasza będzie o tyle specyficzna, że będzie to wspólna modlitwa mężów za żony. „Zbiera się” grupa 20 mężów, którzy tworzą grupę różańcową. 

Każda z osób odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca w dowolnym dla siebie momencie dnia

Członkowie róży nie muszą znać się osobiście, ważne że codziennie modlą się za żony oraz żony wszystkich członków ich grupy. W ten sposób codziennie mężowie odmawiają jeden cały różaniec w intencji żon.


ILE CZASU ZAJMIE MI TO KAŻDEGO DNIA?

4-5 minut o dowolnej porze Twojego dnia. Modlitwa dziesiątką różańca to poświęcenie 4-5 minut dziennie, aby żona miała opiekę przez 24 godziny. Oczywiście, podjęcie modlitwy nie zwalnia nas z konkretnego działania wobec naszych żon, jednak modlitwa za nie takie działania z pewnością wspomoże.


KOGO OBEJMUJE TA MODLITWA?

Twoją żonę oraz żony pozostałych mężów z Twojej grupy różańcowej.


CO ZYSKUJEMY Z POWODU UCZESTNICTWA W TAKIEJ MODLITWIE ROŻAŃCOWEJ?

  • Dajemy najpiękniejszy prezent naszej żonie (i to codziennie) – wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask – pewność, że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moją żonę, nawet wtedy, gdy sam zapomnę – jeśli nikt nie zapomni, to codziennie za nasze żony odmówiony jest cały różaniec!) 
  • Rozwój naszej osobistej modlitwy

Intencje w jakich się modlimy:

  • o budowanie Cywilizacji Miłości z naszymi żonami; 
  • o błogosławieństwo dla nich, uzdrowienie zranień, łaskę przebaczania;
  • o rozszerzanie się tego dzieła, aby jak największa liczba współmałżonków była objęta modlitwą, a dzięki temu przez ręce Maryi otrzymała błogosławieństwo;
  • za Ojca Świętego i w intencjach przez Niego wypowiedzianych oraz w intencji całego Kościoła Świętego.

Istniejące róże za żony:

  1. Róża pw. Męczenników Podlaskich
  2. Róża św. Józefa
  3. Róża św. Andrzeja Boboli


W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, e-mail, ew. telefon oraz imię żony.


Wszystkie osoby zainteresowane taką formą modlitwy prosimy o kontakt: