DUCHOWA ADOPCJA CZŁOWIEKA ZAGROŻONEGO SAMOBÓJSTWEM 

Siła modlitwy różańcowej

Nie ma takiego problemu, ani osobistego, ani rodzinnego, którego nie można byłoby rozwiązać przy pomocy Różańca.

/słowa Matki Bożej wypowiedziane w Fatimie do siostry Łucji/ 

 

SAMOBÓJSTWO - POZORNE WYZWOLENIE...

Gdy ciężar życia przygniata tak, że staje się nie do uniesienia, odebranie sobie życia wydaje się jedyną drogą wyjścia z matni...

STOP!!!

Wszyscy ludzie są wezwani do tego, by bronić prawa każdej istoty ludzkiej do życia.

To ZADANIE spoczywa w szczególny sposób na osobach bliskich samobójcy oraz grupach społecznych, w których uczestniczy: Rodzina, Koledzy i Koleżanki ze szkoły/pracy, Sąsiedzi, Wychowawcy, Pracownicy służby zdrowia oraz Osoby sprawujące władzę gospodarczą i polityczną, a także Wspólnota Kościoła [Jan Paweł II, Christifideles laici 38].


[SOS] Uratuj Życie Człowiekowi!

Podejmij Duchową Adopcję Człowieka Zagrożonego Samobójstwem 

Istota Duchowej Adopcji polega na dobrowolnym zaangażowaniu modlitewnym w intencji człowieka ogarniętego myślami samobójczymi. Przez Maryję chcemy wyjednać u Boga ratunek nieznanemu nam, ale wybranemu przez Boga człowiekowi.

Zobowiązanie modlitewne trwa przez okres 20 miesięcy (20 części różańca).

 

PRZEJMIJ INICJATYWĘ

- Masz wpływ na to, co się stanie! 


Powstaje RÓŻA różańcowa za osoby, którym zagrażają myśli samobójcze, które z powodu depresji lub uwikłania w trudne życiowe sytuacje w odebraniu sobie życia szukają ucieczki od problemów.

JAK TO DZIAŁA?

Każdy uczestnik otrzymuje określoną tajemnicę różańca i codziennie odmawia 10 Zdrowaś... Po miesiącu następuje zmiana tajemnicy. 

Kontaktujemy się e-mailowo i za pośrednictwem portali społecznościowych. W taką formę modlitwy mogą włączyć się osoby z różnych miejsc na świecie.

Ile czasu potrzeba na 10-tkę różańca?

To tylko ok. 5 minut dziennie, codziennie.

Często przed podjęciem decyzji niektórzy mają obawy, że nie podołają, że zapomną odmówić różaniec. Po niedługim czasie okazuje się, że 10 Zdrowaś... (ok. 5 minut dziennie) to nie jest duże obciążenie. Taką modlitwę można odmówić nawet w autobusie, jadąc samochodem, czy w czasie drogi do pracy.

Co uzyskujemy z powodu uczestnictwa w takiej róży?

  • Dajemy najpiękniejszy dar - modlitwę, którą powierzamy w intencji osób, którym zagrażają myśli samobójcze, wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask).  
  • Rozwój naszej osobistej modlitwy.

CEL:

Modlitwa różańcem za osoby zagrożone samobójstwem.

Człowiek żyje na ziemi tylko jeden raz. „Nie zapominaj, że nie ma powrotu” (Syr 38, 21a)

"Zawsze jednak, kiedy człowiek odbiera sobie życie, to dlatego, że dał się jakoś zamknąć w sobie: w swoim poczuciu bezsensu, w swojej samotności nie do uniesienia, w jakimś obrzydzeniu dla samego siebie, w swoim całkowitym rozczarowaniu do ludzi, w niewierze w siebie (o. Jacek Salij)


Istniejące róże za Osoby Zagrożone Samobójstwem:

  1. Róża św. Piotra Apostoła
  2. Róża św. Judy Tadeusza
  3. Róża św. Ojca Pio
  4. Róża św. Michała Archanioła

 

Wszystkie osoby zainteresowane taką formą modlitwy prosimy o kontakt: