AKT ZAWIERZENIA

Akt Zawierzenia Matce Bożej i Jezusowi

Królowo Różańcowa Świętego Tobie całym swym sercem powierzam mojego męża i wszystkich mężów objętych modlitwą w Różach Różańcowych Żon.
Królowo Rodzin otocz ich płaszczem swej cudownej opieki oraz strzeż przed wszelkim złem i doprowadź do Tronu Najwyższego.
Królowo Pięknej Miłości do Twych stóp zanoszę wszystkie nasze modlitwy, dziękczynienia i prośby.
Matko przez tajemnicę Życia Jezusa uproś u Boga łaskę wspólnego małżeńskiego dialogu i modlitwy, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Bożej Miłości, a w trudnościach otrzymali Bożą pomoc i byśmy byli sobie wzajemnie oddani.
Matko pobłogosław naszym mężom, a za wstawiennictwem Jezusa ulecz ich zranienia oraz wszystko to, co uzdrowienia potrzebuje.
Matko niech to dzieło modlitwy rozwija się, przynosząc Miłość i Pokój, jaki niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej małżonków doświadczyło uzdrawiającej mocy Miłości Bożej.
Tobie powierzamy się bezgranicznie i w całości.


Miły mój śnieżnobiały i rumiany, znakomity pośród tysięcy. (Pnp 5,10)

Bądź uwielbiony Panie w moim mężu. Dziękuję Ci Jezu, że dzięki Twojej łasce, tworzę z nim „jedno ciało”. Zawierzam Ci go całego, jego teraźniejszość i przyszłość, jego myśli, zachowania i słowa. Pragnę szczęścia dla niego, radości na jego twarzy, nadziei i miłości w sercu, ale nade wszystko pragnę, aby, żyjąc wiernie Ewangelią, był Twoim umiłowanym na wieki.

Amen.