Msze Święte 

w niedziele i święta:

9.00, 11.00, 17.00

w dni powszednie: 

17.00


 
 
 
 
 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Parafianom składamy najlepsze życzenia - zdrowia, spokoju i wielu łask Bożych. Niech będzie to czas przeżywany w atmosferze pojednania i prawdziwej radości z narodzenia Syna Bożego.

 

HARMONOGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
KOLĘDA 2017/2018

Kolęda rozpoczyna się o godz. 15.00, a w sobotę o 9.30. 

WYDARZENIAROZPOCZĘŁY SIĘ FERIE ZIMOWE

 

NAJMŁODSI ŚPIEWAJĄ NA CHWAŁĘ BOŻĄ

"Kto śpiewa, dwa razy się modli " (św. Augustyn)

W naszej parafii jest dość miejsca dla każdej inicjatywy. Powstała grupa najmłodszych parafian, którzy śpiewem chcą chwalić Boga. Po wspólnym śpiewaniu dla wszystkich znalazły się słodkie niespodzianki. 
Dziękujemy Pani Joannie za zaangażowanie w prowadzenie grupy. Zapraszamy dzieci do wspólnego śpiewu w czasie niedzielnej Mszy św.

 

"MÓW, PANIE, BO SŁUGA TWÓJ SŁUCHA".

Podczas dzisiejszego spotkania dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej rozważaliśmy, w nawiązaniu do niedzielnego czytania z Księgi Samuela, jak ważna jest nasza gotowość do słuchania Boga. Wyrazem tej gotowości powinno być wspólne czytanie i rozważanie Pisma Świętego w domu, w rodzinie, np. przy okazji wieczornej modlitwy. Wsłuchujmy się w Słowo Boże i bądźmy gotowi, by w każdej chwili móc powiedzieć: "Mów, Panie, bo sługa Twój słucha".

 

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA - PASTERKA 

 

ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE ADWENTOWE


 

KONKURS NA RODZINNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 

99. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

Boże, coś Polskę...

Słowami tej polskiej pieśni rozpoczęła się o godz. 9.00 Msza św. w naszej parafii.
99. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
Dziś w szczególny sposób wspominamy bohaterów i obrońców naszej Ojczyzny, którzy po 123 latach zaborów wywalczyli Polsce prawo do suwerenności. 
"Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości".
Józef Piłsudski

więcej...
 

1918 ROK - PAMIĄTKI HISTORII...

Na terenie naszej parafii przy ul. Dąbrowskiego znajduje się zabytkowa kapliczka. Wzniesiona w 1918 roku kapliczka była wotum wdzięczności za odzyskaną niepodległość. 

Fundatorem kapliczki był Pan Michał Stefankowski z Turowa. Od 1970 r. opiekę nad kapliczką sprawują Państwo Kazimiera i Jerzy Zalewscy.

więcej...
 

DOBIEGAJĄ KOŃCA OBCHODY 100-LECIA OBJAWIEŃ W FATIMIE

W ostatnią niedzielę O. Emilian Sigiel, pallotyn, przypomniał nam, o co Maryja prosiła dzieci w Fatimie i całą ludzkość w czasie objawień, których 100-tną rocznicę obchodzimy w tym roku.

NABOŻEŃSTWO PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi

"Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:
Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu.
Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu.
Trzecie: Przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka.
Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.
Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach. Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o ten mały akt wynagrodzenia. A poza względem dla Niej chciałem poruszyć moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić. Co do ciebie, zabiegaj nieustannie swymi modlitwami i ofiarami, aby poruszyć Mnie do okazania tym biednym duszom miłosierdzia”.

Jezus powiedział do siostry Łucji: 
„To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością”.

więcej...
 

RÓŻANIEC DO GRANIC - MY TEŻ MODLIMY SIĘ NA GRANICY...

Przedstawiciele naszej parafii modlą się na wyznaczonym odcinku granicy (Czeremcha, woj. podlaskie - granica z Białorusią). Modlitwa na różańcu za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny dla świata, Ojczyzny, Kościoła, rodzin, wspólnot i dla nas samych.

 

ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

W październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, które w naszym kościele są odprawiane codziennie po Mszy św. wieczornej o godz. 17.00. 

Zapraszamy całe rodziny do tej pięknej modlitwy.

 

RÓŻANIEC DO GRANIC - JEDŹ Z NAMI NA GRANICE POLSKI

7 października 2017 r. (święto Matki Bożej Różańcowej), podczas wydarzenia Różaniec Do Granic, cała Polska zostanie otoczona modlitwą różańcową.

W sobotę 7.10.2017 o godz. 6.00 rano wyruszamy z Parafii św. Matki Teresy z Kalkuty na nasz odcinek granicy (Czeremcha, woj. podlaskie - granica z Białorusią) modlić się na różańcu i wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny dla świata, Ojczyzny, Kościoła, rodzin, wspólnot i dla nas samych.

Różaniec Do Granic to projekt, którego głównym założeniem jest otoczenie całej Polski modlitwą różańcową. W święto Matki Bożej Różańcowej (7 października), na zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich, Polacy udadzą się na granice kraju, by modlić się o ratunek dla swojej Ojczyzny i całego świata.

Różaniec Do Granic to kontynuacja ubiegłorocznej Wielkiej Pokuty. (http://www.rozaniecdogranic.pl/o-rozancu-do-granic)

Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt 

admin@parafiamatkiteresy.pl


więcej...
 

PRZYGOTOWANIE DZIECI DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. I DO ROCZNICY PIERWSZEJ KOMUNII ŚW.

Zapraszamy dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej oraz dzieci przygotowujące się do Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej wraz z Rodzicami w niedzielę 24 września na pierwsze spotkanie w roku szkolnym 2017/2018.
Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 11.00.

 

MSZA ŚWIĘTA Z UROCZYSTYM AKTEM ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ

17 września o godz. 11.00 w naszym kościele została odprawiona uroczysta Msza św. za dzieci i rodziców zaangażowanych w modlitwę oraz objętych modlitwą w ramach róż różańcowych. 
Dziękując za dotychczasowe łaski, a także z prośbą o zdrowie i dary Ducha Świętego dla nich, zgodę i szacunek w ich rodzinach.
Do intencji głównej Mszy św. zostały dołączone nadesłane przez członków róż intencje indywidualne.

Podczas Mszy św. nastąpił uroczysty Akt Zawierzenia Matce Bożej wszystkich, którzy przystąpili do ŻYWEGO RÓŻAŃCA i modlą się w ramach:
- Różańca Rodziców za Dzieci,
- Różańca za Rodziców,
- Różańca za Dusze Czyśćcowe,
- Różańca za Wnuki,
- Różańca za Kapłanów.

W wydarzeniu wzięli udział członkowie róż różańcowych z Parafii św. Matki Teresy z Kalkuty w Kobyłce, z parafii sąsiednich i członkowie róż z różnych miast w Polsce, którzy specjalnie przyjechali na tę uroczystość. To piękne świadectwo wiary i zaangażowania.

Dzieło, zapoczątkowane na terenie naszej parafii w 2014 roku, nieustannie rozwija się. 
Do wybranej róży można dołączyć kontaktując się e-mailowo: admin@parafiamatkiteresy.pl oraz przez facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011590784267

więcej...
 

ODPUST KU CZCI PATRONKI PARAFII ŚW. MATKI TERESY Z KALKUTY

3 września 2017 r. obchodziliśmy uroczystości związane z odpustem ku czci naszej patronki - św. Matki Teresy z Kalkuty. Uroczystą sumę odpustową sprawował bp Rafał Markowski. Podczas uroczystości Jego Ekscelencja udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii.
Uroczystość uświetnił występ chóru. Nasza świątynia pięknieje z roku na rok. Stałym elementem wystroju kościoła jest piękna dekoracja kwiatowa ołtarza.